La Federació d’Associacions de Cànnabis de Catalunya (CatFAC)  estrenem l’any 2017 amb la celebració del Segon Congrés al Centre Cívic Can Felipa de Barcelona. Una trobada que ens ha permès  organitzar un bon tret de sortida a la feina que ens espera aquest any. La CatFAC consolida el projecte iniciat ara fa 4 anys i acorda les bases compartides per al camí que tenim endavant.

La primera part del Congrés s’ha centrat en l’àmbit de l’organització interna, els fonaments que estableixen l’estat de salut de qualsevol entitat. D’entrada, l’exercici de transparència col·lectiva a través de la Memòria 2016, l’evaluació entre totes i tots i l’adaptació del règim intern a les noves característiques de la Federació i també als reptes de futur. Després de treballar conjuntament l’estructura, s’han presentat les persones que encapçalaran la CatFAC en aquest nou període, Patrícia Amiguet assumeix la presidència donant relleu a José Maria Afuera qui n’havia ocupat el càrrec des de la fundació, reconegut activista i se’ns dubte un pilar essencial en l’organització, que seguirà acompanyant l’entitat deixant pas a nous lideratges que enfoquin la CatFAC en el seu projecte més participatiu, inclusiu i representatiu.

“En aquests últims anys hem treballat amb la convicció plena que calia obrir l’espai de participació i relació a d’altres entitats i teixir ponts amb aquells amb qui compartim camí” amb aquestes paraules anuncia Amiguet els acords de col·laboració amb d’altres entitats que s’han ratificat per unanimitat en aquest Congrés. I es que hem tingut a la sala una bona mostra d’aquestes complicitats i de la feina dels últims anys:

15977111_1774173412906798_44121801923473632_nAnna Obradors, representant de WeedGest, amb qui s’ha ratificat el conveni reforçant el reconeixement d’utilització del sofware de gestió entre les associacions federades com a sinònim de qualitat i transparència en el dia a dia d’una associació.

Pedro Caldentey , en representació del Grup Jurídic, qui ha aprofitat per anunciar les línies mestres del conveni de col·laboració que realitzarem al llarg del 2017 on es buscarà millorar l’acompanyament i l’atenció jurídica personalitzada a les associacions de la CatFAC.

Otger Atmeller i Roger Ferrer, representants de la Fundació Salut i Comunitat, amb qui hem estat treballant els tallers a persones usuàries i associacions Cannàbiques  iniciant així el procés perquè les associacions federades puguin sol·licitar el servei.

José Antonio Pasadas, Secretari de Polítiques Sectorials d’UGT amb qui compartim la importància de reivindicar la creació d’un sector laboral específic que reconegui els drets i deures de les persones que treballem en l’àmbit del cànnabis.

Andrea Martín, representant de Som el que Cultivem,  Plataforma d’acció política amb associacions cannàbiques que no formen part de la CatFAC però amb qui tenim molt en comú i s’ha demostrat la capacitat col·lectiva de buscar acords i sumar esforços per allò que suposarà millores per a totes i tots.

José Carlos Bouso, Director Científic d’ ICEERS, a qui agraïm profundament l’esforç en dotar de coneixement, dades, debats tot el que rodeja el cànnabis. Després de la celebració del CannabMed, on hem pogut compartir la realitat que viuen les persones malaltes que ham decidit utilitzar cànnabis i on creiem que és important buscar la ubicació de les associacions en aquest nou context del que ens sentim aliades.

L’any que tanquem ha estat un any de passos de gegant  per a la federació. El 2016 s’han aprovat regulacions de clubs en diversos municipis catalans, entre les quals destaca la impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, la ILP per regular les associacions cannàbiques ha arribat al Parlament de Catalunya i actualment està a debat. Sabem que és un camí farcit de dificultats, continuarem treballant per projectar arreu del món el nostre projecte estenent  la mà a les institucions públiques, especialment al Govern Català,  per dialogar, negociar i pactar una regulació que doni sortida al repte que insistentment està plantejant bona part de la ciutadania. En definitiva, drets reconeguts per a les persones usuàries de cànnabis, millors condicions i oportunitats per a les associacions, una societat més oberta i cohesionada.

Som-hi!

——————————————————————

II Congreso CatFAC: Continuamos avanzando

La Federación de Asociaciones de Cannabis de Cataluña (CatFAC) estrenamos  2017 con la celebración del Segundo Congreso en el Centro Cívico Can Felipa de Barcelona. Un encuentro que nos ha permitido organizar un buen pistoletazo de salida al trabajo que nos espera este año. La CatFAC consolida el proyecto iniciado ahora hace 4 años y acuerda las bases compartidas para el camino que tenemos por  adelante.

La primera parte del Congreso se ha centrado en el ámbito de la organización interna, los fundamentos que establecen el estado de salud de cualquier entidad. De entrada, el ejercicio de transparencia colectiva a través de la Memoria 2016, la evaluación entre todas y todos y la adaptación del régimen interno a las nuevas características de la Federación y también a retos de futuro. Después de trabajar conjuntamente la estructura, se han presentado las personas que encabezarán la CatFAC en este nuevo periodo, Patrícia Amiguet asume la presidencia dando relevo a José María Afuera quién había ocupado el cargo desde la fundación, reconocido activista y sin duda un pilar esencial en la organización, que continuara  acompañando a la entidad dejando a nuevos liderazgos que enfoquen la CatFAC en un proyecto más participativo, inclusivo y representativo.

“En estos últimos años hemos trabajado con la convicción llena que había que abrir el espacio de participación y relación a otros entidades y tejer puentes con aquellos con quienes compartimos camino” con estas palabras Amiguet anuncia los acuerdos de colaboración con otras entidades que se han ratificado por unanimidad en este Congreso. Y hemos contado  en la sala una buena muestra de estas complicidades y del trabajo de los últimos años:

Anna Obradores, representando de WeedGest con quienes se ha ratificado el convenio reforzando el reconocimiento del software de gestión entre las asociaciones federadas como sinónimo de calidad y transparencia en el día a día de una asociación.

Pedro Caldentey , representación del Grupo Jurídico, quien ha aprovechado para anunciar las líneas maestras del convenio de colaboración que realizaremos a lo largo del 2017 donde se buscará mejorar el acompañamiento y la atención jurídica personalizada en las asociaciones de la CatFAC.

Otger Atmeller y Roger Ferrer, representantes de la Fundació Salut i Comunitat, con quien hemos ido trabajando los talleres en personas usuarias y asociaciones Cannàbiques iniciando así el proceso para que las asociaciones federadas puedan solicitar el servicio.

José Antonio Pasadas, Secretario de Políticas Sectoriales de UGT con quien compartimos la importancia de reivindicar la creación de un sector laboral específico que reconozca los derechos y deberes de las personas que trabajamos en el ámbito del cannabis.

Andrea Martín, representando de “Som el que Cultivem”, Plataforma de acción política con asociaciones cannàbiques que no forman parte de la CatFAC pero con quien tenemos mucho en común y se ha demostrado la capacidad colectiva de buscar acuerdos y sumar esfuerzos por aquello que supondrá mejoras para todas y todos.

José Carlos Bouso, Director Científico de ICEERS, a quien agradecemos profundamente el esfuerzo al dotar de conocimiento, datos, debates todo el que rodea el cannabis. Después de la celebración del CannabMed, donde hemos podido compartir la realidad que viven las personas enfermas que han decidido utilizar cannabis y dónde creemos que es importante buscar la ubicación de las asociaciones en este nuevo contexto del que nos sentimos aliadas.

El año que cerramos ha sido un año de Grandes pasos para la federación. El 2016 se han aprobado la regulación de clubes en varios municipios catalanes, entre las cuales destaca la impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, la ILP para regular las asociaciones Cannàbicas ha llegado al Parlamento de Cataluña y actualmente está en debate. Sabemos que es un camino lleno de dificultades, continuaremos trabajando para reflejar en todo el mundo nuestro proyecto extendiendo la mano a las instituciones públicas, especialmente en el Gobierno Catalán, para dialogar, negociar y pactar una regulación que dé salida al reto que insistentemente está planteando buena parte de la ciudadanía. En definitiva, derechos reconocidos para las personas usuarias de cannabis, mejores condiciones y oportunidades para las asociaciones, una sociedad más abierta y cohesionada.

Manos a la obra!