Finalitats

L’objectiu de la CatFAC és treballar en totes les línies d’acció que vagin dirigides a aconseguir un marc legal i de seguretat per aquestes entitats. D’una banda, mitjançant l’apoderament de les mateixes associacions, en el marc de la incidència política en l’àmbit local i del territori català, i de l’altre, donar-les eines i capacitar-les per tal que se les reconegui com agents potencials per dur a terme programes de prevenció i reducció de riscos, donat el contacte directe amb la població consumidora.