La MACA és llibertat!

 La Maca és una resposta social. La MACA som totes!
En defensa dels nostres drets.

Ahir, dijous 11 de febrer, l’Associació Moviment Associatiu Cannàbic d’Autoconsum (La MACA) de Barcelona va tancar les seves portes. Ho ha fet de forma cautelar, a petició del jutjat d’instrucció nº 20 de Barcelona, que ha declarat l’activitat de l’associació com il·lícita quan ni tan sols els últims retrocessos viscuts amb les sentències del Tribunal Suprem dubtaven del dret d’associació.

A l’Estat espanyol, amb Catalunya i el País Basc com a capdavanters, les persones usuàries de cànnabis hem aconseguit construir col·lectivament un sistema per autoabastir-nos de cànnabis sense haver de recórrer al mercat il·lícit, sabent allò que consumim, organitzant programes de reducció de riscos, de gestió de plaers, agrupant-nos a través d’organitzacions sense ànim de lucre, de persones majors d’edat, i prèvies consumidores que treballem en xarxa amb el nostre entorn, que formem part d’altres moviments socials i construïm conjuntament un canvi a aquest sense sentit que ens criminalitza. Som persones i tenim drets. Cada associació que es veu forçada a tancar les seves portes són centenars de persones que són obligades a tornar al mercat il·lícit. I els delinqüents som nosaltres? És el moment dels passos valents a nivell local per la responsabilitat global que tenim davant.

La Maca va ser una de les primeres associacions cannàbiques a establir-se a Catalunya i va se pionera en obrir un servei d’acompanyament terapèutic liderat pel Dr. Joan Parés que només l’any passat va atendre a més de 100 persones amb problemes com glaucoma, fibriomalgia, esclerosis múltiple, dolors crònics… Una associació cannàbica no hauria de ser l’espai per a totes aquestes persones que ja es hora que puguin normalitzar la seva atenció, seguiment i medicació, però fins avui les associacions també han suposat refugis d’informació i acompanyament en aquests casos tan necessaris.

La MACA és una associació compromesa que la conformen socis i sòcies corresponsables d’un projecte de lluita política en defensa dels drets de les persones usuàries de cànnabis. La MACA forma part de la CatFAC i la FAC, de REMA, forma part del CAB, del CJB, del consell de barri, del grup de treball de Drogodependències de l’Ajuntament de Barcelona. És una associació que es dedica a millorar les condicions de les persones que viuen al seu barri, que es preocupa per l’entorn, que participa activament. En definitiva, que treballa incansablement per la convivència ciutadana.

La MACA està formada per persones com tu, per homes, dones, pares, mares, treballadors, estudiants, aturats, jubilats… per activistes que volen fer sentir la seva veu per donar protagonisme a les persones usuàries de cànnabis. Per una societat que s’uneix per crear canvis i donar alternatives al puny de ferro que ens segueix ofegant amb hipocresies i sistemes de control populars.

Portem masses anys denunciant la nostra inseguretat jurídica, l’autèntic delicte és seguir d’esquenes a la nostra realitat. Necessitem una regulació integral del cànnabis, que les lleis s’adeqüin a la realitat i a les necessitats de les persones. La nostra lluita és per unes polítiques de drogues que protegeixin la salut pública i els col·lectius vulnerables doncs les polítiques basades en la por, la mentida i la prohibició comporten justament el contrari. Aquest és el nostre compromís i, paradoxalment, és el que ens porta a tenir problemes amb la Fiscalia. No és contradictori que ens castiguin degut a la ingent tasca que comporta diferenciar-nos del mercat negre? Sembla que les lleis actuals fagocitin i protegeixin el mercat il·lícit i alhora, penalitzin i converteixin en criminal a aquells que lluiten per sortir-ne.

La MACA avui tancarà les portes per donar compliment a l’ordre i respectar la convivència de normes que ens proporciona l’estat de dret. I no ens pararan. Avui el moviment cannàbic suma les seves forces per aquet nou impacte els nostres drets. La MACA som totes!

Per tot això, convoquem una Assemblea General Extraordinària Dilluns 15 de Febrer, al Centre Social de Sants Carrer Olzinelles, 30 Barcelona, 19:30 Hores.

Serà un espai obert a totes les organitzacions, entitats, persones que compartiu amb nosaltres el camí en la lluita pels Drets Socials i Polítics, pels Drets Civils, pels Drets Humans.
Fem força totes juntes !

I que el cop de porta ressoni fort al tancar, La MACA tornarà a obrir les portes!

Estrella nombre negro

La MACA es libertad! La MACA es una respuesta social. La MACA somos todas!
En defensa de nuestros derechos.
Ayer, jueves 11 de febrero, la Asociación Movimiento Asociativo Cannábico de Autoconsumo (La MACA) de Barcelona cerró sus puertas. Lo ha hecho de forma cautelar, a petición del juzgado de instrucción nº 20 de Barcelona, que ha declarado la actividad de la asociación como ilícita cuando ni siquiera los últimos retrocesos vividos con las sentencias del Tribunal Supremo dudaban del derecho de asociación.

En el Estado español, con Cataluña y País Vasco como pioneros, las personas usuarias de cannabis hemos conseguido construir colectivamente un sistema por autoabastecimiento de cannabis sin tener que recurrir al mercado ilícito, sabiendo aquello que consumimos, organizando programas de reducción de riesgos, de gestión de placeres, agrupándonos a través de organizaciones sin ánimo de lucro, de personas mayores de edad, y previas consumidoras que trabajamos en red con nuestro entorno, que formamos parte otros movimientos sociales y construimos conjuntamente un cambio a este sin sentido que nos criminaliza. Somos personas y tenemos derechos. Cada asociación que se ve forzada a cerrar sus puertas son centenares de personas que son obligadas a volver al mercado ilícito. Y los delincuentes somos nosotros? Es el momento de los pasos valientes a nivel local por la responsabilidad global que tenemos delante.

La MACA fue una de las primeras asociaciones Cannábicas establecidas en Cataluña y fue pionera al abrir un servicio de acompañamiento terapéutico liderado por el Dr. Joan Parés que sólo el año pasado atendió a más de 100 personas con problemas como glaucoma, fibromialgia, esclerosis múltiple, dolores crónicos… Una asociación cannàbica no tendría que ser el espacio para todas estas personas que ya va siendo hora que puedan normalizar su atención, seguimiento y medicación, pero hasta hoy las asociaciones también han supuesto refugios de información y acompañamiento en estos casos tan necesarios.

La MACA es una asociación comprometida conformada por socios y socias corresponsables de un proyecto de lucha política en defensa de los derechos de las personas usuarias de cannabis. La MACA forma parte de la CatFAC y la FAC, de REMA, forma parte del CAB, del CJB, del consejo de barrio, y del grupo de trabajo de Drogodependencias del Ayuntamiento de Barcelona. Es una asociación que se dedica a mejorar las condiciones de las personas que viven en su barrio, que se preocupa por el entorno, y en el cual participa activamente. En definitiva, que trabaja incansablemente por la convivencia ciudadana.

La MACA está formada por personas como tú, por hombres, mujeres, padres, madres, trabajadores, estudiantes, parados, jubilados… por activistas que quieren hacer sentir su voz para dar protagonismo a las personas usuarias de cannabis. Por una sociedad que se une para crear cambios y dar alternativas al puño de hierro que nos sigue ahogando con hipocresías y sistemas de control populares.

Llevamos muchos años denunciando nuestra inseguridad jurídica, el auténtico delito es seguir de espaldas a nuestra realidad. Necesitamos una regulación integral del cannabis, que las leyes se adecúen a la realidad y a las necesidades de las personas. Nuestra lucha es por unas políticas de drogas que protejan la salud pública y los colectivos vulnerables pues las políticas basadas en el miedo, la mentira y la prohibición comportan justamente el contrario. Este es nuestro compromiso y, paradójicamente, es el que nos lleva a tener problemas con la Fiscalía. No es contradictorio que nos castiguen debido a la ingente tarea que comporta diferenciarnos del mercado negro? Parece que las leyes actuales favorecen y protegen el mercado ilícito y a la vez, penalicen y conviertan en criminal a aquellos que luchan para salir.

La MACA hoy cerrará las puertas para dar cumplimiento a la orden y respetar la convivencia de normas que nos proporciona el estado de derecho. Y no nos pararán. Hoy el movimiento cannábico suma sus fuerzas por este nuevo impacto a nuestros derechos. La MACA somos todas !!!

Por todo esto, convocamos una Asamblea General Extraordinaria, Lunes 15 de Febrero en el Centro Social de Sants Calle Olzinelles, 30 Barcelona, 19:30 Horas.

Será un espacio abierto a todas las organizaciones, entidades, personas que compartís con nosotros el camino en la lucha por los Derechos Sociales y Políticos, por los Derechos Civiles, por los Derechos Humanos.

Hagamos fuerza todas juntas, Y que el portazo resuene fuerte al cerrar !!!

La MACA volverá a abrir las puertas !!!

 

Feu un comentari