Aprovada definitivament l'ordenança de clubs de cànnabis

El Ple de l´Ajuntament del 29 de setembre va aprovar definitivament l´ordenança municipal reguladora de les condicions de l´exercici de l´activitat de clubs socials i associacions de fumadors de cànnabis i altres substàncies anàlogues. A l´aprovació definitiva es tenen en compte, total o parcialment, dues de les sis al·legacions presentades al text aprovat inicialment. La resta d´al·legacions han estat desestimades.

L´ordenança estableix les condicions d´emplaçament i el funcionament d´aquests establiments, amb l´objectiu de garantir que l´activitat es desenvolupa sota condicions adequades des del punt de vista de la salut pública. Així, es prohibeix la seva instal·lació a menys de 300 metres d´emplaçaments protegits, com ara equipaments i serveis públics i centres educatius i sanitaris. L´ordenança va ser aprovada amb els vots a favor d´ERC+SxA i Alella Primer-CP i l´abstenció de Gd´A, CDC, AA-CUP i PP. 

Feu un comentari