Associacions cannábicas i UGT demanen un marc específic per als treballadors del sector

Des que l’any 1991 es va fundar a Barcelona l’Associació Ramon Santos d’Estudis del Cànnabis (ARSEC,), reconeguda com la primera associació de consumidors de cànnabis, que va dur a terme una collita col·lectiva, el nombre d’aquestes entitats no ha parat de proliferar. L’any 2013 es van registrar -o estaven en procés de registre- aproximadament a Catalunya més de 170 associacions cannàbiques però es calcula que en realitat són més de 400 les associacions existents a tot el territori i que, com a mínim, donen servei a més de 170.000 persones.

El Pla Nacional Sobre Drogues estima una taxa de prevalença de l’ús de cànnabis del 17%. Barcelona té 1,6 milions d’habitants. La xifra resultant és de 272.000 persones usuàries de cànnabis a la ciutat. A nivell laboral, es calcula que hi ha prop de 3.000 treballadors directes i indirectes en el sector del cànnabis i derivats, que a dia d’avui es veuen embolicats en una autèntica anarquia a l’hora de definir les seves condicions laborals.

Arrel de la bona resposta aconseguida al Parlament de Catalunya donant llum verda a la tramitació de la ILP (Iniciativa de Legislació Popular) La Rosa Verda, entenem que la regulació del sector del cannabis és el següent pas natural per tal de reclamar majors garanties als treballadors d’aquest sector. Aquesta iniciativa, que amb més de 50.000 firmes posa les bases que garantiran la seguretat dels drets fonamentals dels consumidors fe cannabis, estableix normes per al cultiu, un registre i control de la distribució i mesures de control higiènic i sanitari, i inclou un apartat dedicat a programes de prevenció de riscos i reducció de danys.

La Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya (CatFAC), que agrupa 14 associacions ,  ja va fer un pas important en regular per estatuts l’obligatorietat de tenir les persones treballadores amb unes condicions dignes i en cap cas sota la convivència al·legal en que avui dia es troben, i ha estat just aquest interès el que els ha portat a sol·licitar suport i col·laboració als sindicats de Catalunya.

La prevenció laboral específica que com a treballadors haurien de tenir, les condicions laborals establertes i regulades com a sector de treball, la necessitat de formació específica en el sector, porten a la CatFAC i a l’Avalot-Joves de la UGT de Catalunya a cercar el suport i la bonantesa amb el sindicats per a eradicar la indefensió que pateixen els treballadors i les treballadores del Sector del Cànnabis, així com els col·laboradors del mateix.

L’Avalot i CatFAC traslladem la petició de totes les persones cultivadores, instal·ladores de cultius, passant per les transportistes, les treballadores que atenen les persones usuàries, recepcionistes, metges, manteniment i seguretat, que reclamen ser tractades com el que són,  treballadores, amb el reconeixement dels seus drets i alhora deures, en un sector específic i amb unes condicions que beneficiïn tant les treballadores com les usuàries.

Per tots aquests motius, l’Avalot-Joves de la UGT de Catalunya així com la CatFAC es comprometen a:

  • Col·laborar entre elles per a la defensa de les condicions dels treballadors i les treballadores joves en el reconeixement de les seves condicions de treballs.
  • Instar als sindicats més representatius de Catalunya perquè també ho faci en la definició del treball del sector laboral del cànnabis i derivats i la seva salvaguarda, que s’emmarca en la legislació d’execució i servei actual.
  • Instar el diàleg entre els sindicals, polítics i socials per a poder així garantir una solució a la situació a la realitat d’aquestes milers de persones treballadores.

avalot-ugt

UGT de Catalunya posa a la vostra disposició la Bústia Precària on esperem recollir les experiències laborals de milers de joves del sector d’activitat del cànnabis en les associacions de Catalunya.

Aquesta bústia la pots trobar a la pàgina web d’Avalot:  http://www.avalot-proves.net/

Feu un comentari