Rebuig a la nova llei de Seguretat ciutadana.

FAC_logoLa Federació d’Associacions de Persones Usuàries de Cànnabis rebutja la nova proposta de Llei de Seguretat Ciutadana per aprofundir en la criminalització d’els qui consumim cànnabis.
Per la FAC, la nova llei és a més un instrument de contenció en l’exercici de les llibertats.
Adverteixen que aquesta llei afavorirà als traficants.

La Federació d’Associacions de Persones Usuàries de Cànnabis (FAC), principal entitat representativa del sector, porta més d’una dècada reclamant sense èxit al parlament espanyol la derogació dels articles de la Llei de Seguretat Ciutadana que castiguen la tinença i consum de drogues il•lícites. L’avantprojecte de reforma d’aquesta llei que va presentar el govern del PP fa uns mesos va provocar la justa indignació de diversos sectors socials, polítics i jurídics a causa de les retallades previstes en tot un seguit de llibertats ciutadanes. No obstant això, una vegada més, la sistemàtica vulneració de drets que sofrim les persones usuàries de cànnabis gairebé no va ser objecte de comentari o crítica.

Mesos després comprovem que, com ens temíem, la nova llei va a suposar una altra volta de rosca en la criminalització de les persones usuàries de drogues il•lícites, especialment de cànnabis, substància que actualment concentra el 90% de les sancions. A més del consum o tinença en llocs públics, s’inclouen entre les infraccions greus els actes de “cultiu il•lícit” de plantes psicoactives en llocs visibles al públic que no constitueixin delicte, a més del trasllat en vehicle de persones perquè tinguin accés a drogues.

Amb la nova llei, aquella persona usuària de cànnabis que decideixi donar l’esquena al mercat negre i auto abastiment posant unes plantes en la seva horta o en la seva balconada, alguna cosa cada dia més comú, podrà sofrir confiscació i multa de fins a 30.000 euros. Previsiblement, l’amenaça de sofrir una sanció de milers d’euros per conrear marihuana per al propi ús va a empènyer a moltes d’aquestes persones de tornada al circuit il•lícit llista de carrers, la qual cosa suposarà un augment del tràfic de cànnabis i una deterioració de la seguretat ciutadana, precisament ho contrario del que la nova llei diu buscar.

La FAC també vol denunciar la nova sanció prevista per “el trasllat de persones, amb qualsevol tipus de vehicle, amb l’objecte de facilitar a aquestes l’accés a drogues”, atès que l’ambigüitat de la seva redacció dóna motiu a interpretacions arbitràries i abusives, a les quals per desgràcia ja estem acostumats des que es va aprovar la llei original en 1992.

Cada any, se sanciona a gairebé 400.000 persones per consum o tinença de drogues en llocs públics, al voltant del 90% d’elles per cànnabis. En sancionar noves conductes, el lògic és que aquest nombre augmenti. No s’entén que un fenomen social d’aquestes dimensions, davant el qual la societat mostra cada dia una tolerància major, i que està en procés de regulació a diversos parlaments autonòmics, s’abordi a força de sancions massives. Ens trobem davant un impost punitiu que no genera dret algun. A més, el govern espanyol es nega a acceptar que som un sector social amb dret a ser escoltat, vetant fins i tot la nostra compareixença al Congrés, repetidament sol•licitada pels grups de l’oposició.

La FAC denuncia que la legislació actual és totalment incongruent. En la llei es parla de consum, tinença o cultiu “il•lícits”, però ni en aquesta llei ni en cap altra se’ns aclareix quan i com poden ser lícits, de manera que les persones usuàries de cànnabis i les entitats que les representen viuen en la més absoluta inseguretat jurídica.

En aquest sentit, la FAC reclama una legislació coherent i integral per al cànnabis, basada en la promoció de la salut pública i la reducció de riscos, on es regulin amb claredat tant el cultiu, com la tinença i el consum, indiviley  mordaza2dual o col•lectiu, i recorda que el debat internacional sobre les polítiques de drogues va en la direcció contrària al que pretén el govern de Rajoy.

Creiem que en l’estat espanyol existeix fa temps una majoria social favorable a la regulació del cànnabis, que es va reflectint progressivament en els discursos i iniciatives de cada vegada més grups polítics. Per això, ja que per a l’aprovació de la nova Llei de Seguretat Ciutadana al PP no li n’hi ha prou amb la majoria absoluta i necessita el suport d’altres grups, fem una crida a tots ells, i especialment al PSOE, perquè s’oposin a aquesta clara involució.

 
Federació d’Associacions de Persones Usuàries de Cànnabis (FAC)