La Generalitat portarà al Parlament una proposta de regulació del cànnabis.

JORDI SOTERAS, MUNDO
JORDI SOTERAS, MUNDO

La Conselleria de Salut de la Generalitat portarà al setembre al Parlament l’esborrany de Proposta de Bones Pràctiques per a una regulació de l’autoconsumo de cànnabis a Catalunya, davant la proliferació d’aquests clubs en els últims anys i amb la finalitat de superar el “buit legal” existent.

El document que el sotsdirector general de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Joan Colom, portarà a la Càmera catalana és fruit de gairebé dos anys de diàleg i consens amb el sector canábico, entitats i grups polítics.

El president del Club de Catadors de Cànnabis –primer club canábico d’Espanya fundat en 2001–, Jaume Prats, ha celebrat que l’Administració vulgui aportar “seguretat jurídica” a aquestes activitats.Ha destacat que les negociacions dutes a terme amb els diversos grups polítics i entitats han generat “molt bona sintonia”, que han aportat un principi d’acord generalitzat fins al moment.El document que Salut ha redactat després d’escoltar a tot el sector recull l’esperit de l’evolució de totes les sentències fallades a Espanya “des de fa molt temps”.

CONTRA EL TURISME CANÁBICO
L’esborrany prohibeix que els clubs canábicos –a Catalunya s’expliquen prop de 300– puguin fer publicitat i tenir ànim de lucre, i també preveu que la producció estigui sota el control del consum i que els clubs evitin el “turisme canábico” a través de diferents mesures, ha explicat Prats.
En aquesta línia, ha assenyalat que el text recull que els clients del club no poden ser públics, sinó que poden ser admesos després de l’aval d’un amic ja soci, que en tot l’any solament podrà portar una desena d’amics.

“MALA PRAXI”
La “mala praxi” duta a terme per alguns clubs de Barcelona, que havien caigut en algunes pràctiques de publicitat, ha portat recentment a l’Ajuntament de Barcelona a suspendre l’obertura i ampliació de clubs canábicos durant un any.
El consistori ha decidit liderar una regulació dels clubs canábicos –a Barcelona s’expliquen uns 200–, la qual cosa Prats ha celebrat per suposar una visibilización i reconeixement d’aquest fet.

“MÀXIM CONSENS”, SEGONS BOI RUIZ
En una resposta parlamentària recollida, el conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, explica que el document regularà el transport i cultiu, així com l’organització dels clubs, a través del “màxim consens” per garantir el dret a la salut.
Ruiz fa referència als “diversos models organitzatius per a la gestió de la provisió, la possessió i el consum de cànnabis” que duen a terme els diferents clubs socials de cànnabis.

Ha recordat que Catalunya ha estat pionera i referent en l’establiment de fórmules innovadores que han requerit d’un consens entre els diferents àmbits competencials implicats, com ha estat el cas dels programes d’intercanvi de xeringues, així com el de l’obertura de sales de venopunción.

Noticia: Europa Press