Majoria absoluta a l'Ajuntament en suport a la Regulació Cannàbica

Una vegada més, la realitat cannàbica és d’actualitat. Aquest cop, i després que el propi govern de la ciutat donés el tret de sortida a una possible regulació de les associacions cannàbiques, és el Grup Municipal del PSC que fa un pas més enllà presentant una proposta (M1115/11125) a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports de l’Ajuntament de Barcelona celebrada ahir, 17 de juny, que concreta molt més les nostres aspiracions.

El PSC demana, per una banda, que s’elabori una normativa que reguli el funcionament dels locals de les associacions i clubs de cànnabis, en aquelles competències que li corresponen, en un termini inferior a 3 mesos. I, per l’altra, insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a regular el funcionament de les associacions Cannàbiques i els clubs socials de cànnabis.

1465114_573978639386546_511801896124625975_nLa proposició rep l’aprovació de tots els grups municipals, reconeixent que la situació actual requereix d’un control i una aplicació d’un codi de Bones Pràctiques. La CatFAC ens felicitem pel moment històric que suposen aquestes afirmacions quan ara ja fa més d’un any presentàvem la nostra proposta de Codi de Bones Pràctiques a les administracions.

Els diferents partitits, demostrant que entenien la situació, també van reclamar que la Generalitat reguli tant el cultiu com el transport i la distribució. Reconeixent que cal normativa específica en totes les fases que treballa una associació cannàbica sortint de la inseguretat que hem estat vivint fins ara.

Celebrem aquest tret de sortida que es dóna per la regulació de les associacions cannàbiques a Barcelona. Agraïm a tothom els suports rebuts durant la trajectòria que des de fa més de tres anys portem desenvolupant, i us animem a continuar junts per un marc normatiu pel cànnabis.

Ara més que mai, des de la CatFAC treballarem amb totes les nostres forces per fer sentir la nostra veu a l’Ajuntament i a on calgui! Sumeu-vos a les nostres demandes aquí.

Anem per bon camí. Fem Pinya!!

Mayoría absoluta en el Ayuntamiento apoya la Regulación Cannábica.

Una vez más, la realidad cannábica es de actualidad. Esta vez, y después de que el propio gobierno de la ciudad diera el pistoletazo de salida a una posible regulación de las asociaciones cannábicas, es el Grupo Municipal del PSC que da un paso más allá presentando una propuesta (M1115/11125) a la Comisión de calidad de Vida, Igualdad, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Barcelona celebrada ayer, 17 de junio, que concreta mucho más nuestras aspiraciones.

cabbavu6_511801896124625975_nEl PSC pide, por una lado, que se elabore una normativa que regule el funcionamiento de los locales de las asociaciones y clubes de cannabis, en aquellas competencias que le corresponden, en un plazo inferior a 3 meses. Y, por el otro, insta al Gobierno de la Generalitat de Catalunya a regular el funcionamiento de las asociaciones cannábicas y los clubes sociales de cannabis.

La proposición recibe la aprobación de todos los grupos municipales, reconociendo que la situación actual requiere de un control y una aplicación de un código de Buenas Prácticas. La CatFAC nos felicitamos por el momento histórico que suponen estas afirmaciones cuando hace ya más de un año presentábamos nuestra propuesta de Código de Buenas Prácticas en las administraciones.

Los diferentes partidos, demostrando que entendían la situación, también reclamaron que la Generalitat regule tanto el cultivo como el transporte y la distribución. Reconociendo que hay normativa específica en todas las fases que trabaja una asociación cannábica saliendo de la inseguridad que hemos estado viviendo hasta ahora.

Celebramos este rasgo de salida que se da por la regulación de las asociaciones cannábicas en Barcelona. Agradecemos a todos los apoyos recibidos durante la trayectoria que desde hace más de tres años llevamos desarrollando, y os animamos a continuar juntos por un marco normativo pro cannabis.

Ahora más que nunca, desde la CatFAC trabajaremos con todas nuestras fuerzas para hacer oír nuestra voz en el Ayuntamiento y donde sea necesario! Súmate a nuestras demandas aquí.

Vamos por buen camino. Juntos sumamos más!

(Min 2:44:00)