El Govern estudia una eventual regulació de l'autoconsum de cànnabis


regulacion jaLa Generalitat està explorant “criteris comuns mínims” per a una eventual regulació de l’autoconsum de cànnabis a Catalunya, fruit dels treballs iniciats en juliol de l’any passat per una comissió creada a aquest efecte i que explora la possibilitat de canviar el reglament sobre la tinença i consum d’aquesta droga.

El subdirector general de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Joan Colom que el treball s’està duent a terme amb actors de diferents àmbits, com a policia, justícia, partits polítics i Federacions cannàbiques, amb l’objectiu últim de “millorar la situació actual “. “Estem treballant amb quins serien els criteris comuns mínims per a plantejar possibles bones pràctiques en aquest tema”, ha concedit un caut Colom, després d’haver analitzat la situació actual i haver recopilat informació al respecte.

D’aquesta manera, la comissió multidisciplinària estudia la situació actual dels anomenats Cànnabis Social Club (CSC) , el que marca la llei, la “problemàtica que ocasiona” i si hi ha punts de trobada entre tots els actors per crear una legislació diferents.

En tot cas, Colom ha deixat clar que la intenció del Govern és que el consum de cànnabis tingui un impacte menor en la salut pública i que es descriguin les normes de manera més clara. D’aquesta manera, implicar les associacions cannàbiques permetrà treballar en plans de prevenció dirigits a aquest col · lectiu, ja que l’obligació del Govern és buscar totes les polítiques efectives per reduir la drogodependència de la població, enfocatstambé als que consumeixen drogues.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya calcula que un 8% de la població major de 15 anys ha consumit cànnabis com a mínim una vegada en l’últim mes, un percentatge que s’ha reduït des del màxim del 14% aconseguit en 2005. El percentatge creix fins al 17,7% entre la població de 15 a 29 anys, tot i que també ha baixat, ja que va arribar a ser del 30% -, i entre els estudiants de Secundària se situa al voltant del 21%.

En el cas del cànnabis, el nombre d’inicis de tractament als centres ambulatoris de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències no ha deixat d’augmentar en els últims anys a Catalunya, situant-se el 2011 al 11% de casos totals, amb 1.400 persones, la quarta droga en incidència per darrere d’alcohol, cocaïna i heroïna.

Noticia: http://www.lavanguardia.com/vida/20130501/54373054650/govern-regular-autoconsumo-cannabis.html