Experts estrangers van compartir les seves experiències en autocultiu i clubs de cànnabis


URUGUAY FACLa Junta Nacional de Drogues va iniciar el Cicle de Conferències i Debats: “Control i Regulació Estatal del Mercat de Marihuana” més de 30 conferències i debats que es realitzaran per tot el País amb l’objectiu de reflexionar sobre l’actual Política de Drogues.
Augusto Vitale, coordinador de l’àrea de Prevenció de la Secretaria Nacional de Drogues informar que entre abril i juny es desenvoluparan aquestes trobades es realitzen amb l’objectiu de reflexionar sobre les polítiques de drogues, la construcció de nous paradigmes i el control i regulació del mercat de la marihuana. Vitale ha afegit que aquestes conferències es complementaran amb processos de diàleg i debats on participaran representants del Poder Legislatiu, de la Secretaria Nacional de Drogues i integrants de la societat civil.
Entre aquestes alternatives hi ha la creació de Clubs d’autocultiu, una alternativa que part de la societat civil que reclama el consum de cànnabis com a dret humà, sent una substància amb menors riscos respecte a altres drogues legals. En la conferència celebrada a la Facultat de Ciències Socials es va comptar amb la participació de Martín Barriuso, fundador del primer club de cànnabis al País Basc (Pannagh) i Portaveu de la Federació d’Associacions cannábicas d’Espanya (FAC), Oscar Pares, col · laborador l’Equip de Prevenció del Programa sobre abús de substàncies del Directori General del departament de Salut Pública de Catalunya, Espanya, i Jorge Hernández, director del Col · lectiu per a una Política Integral cap a les Drogues (CuPihd), Mèxic. En la conferència, es van detallar per part dels experts les experiències de clubs de auto-cultiu i la petició de regulació per part de la societat civil als governs locals i estatals, com alternatives al model prohibicionista amb relació a drogues. Vitale va explicar que les legislacions d’aquests països treballen per poder liderar processos i tenir millores d’accés a la qualitat de la substància, tenint cura de la salut pública, els drets humans i la convivència.
Un Projecte denominat Cànnabis Social Club (CSC) que s’està estenent per Europa amb perspectiva de reducció de riscos, de campanyes d’educació perquè el sector jove informació per als consumidors dels riscos i danys associats al cànnabis. “Això no és la legalització, sinó la regulació d’un consum que ja hi ha al país i que volem generar altres garanties per a la cura de la salut”, ha subratllat Vitale, aquests consums recreacionals poden ser regulats i poden ser cuidats des dels actors públics que tenen aquesta competència. “En la mesura que hi hagi una prohibició a l’accés a la substància, l’Estat no pot participar i el regula el mercat il · legal”, va concloure.

Noticias:http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/expertos-extranjeros-compartieron-experiencias-autocultivo-clubes+de+cannabis