Drogas: un tabú a vence.

redesEduard punset parla en el seu Programa Redes de la Paradoxa de la prohibició contra les drogues. Si hi ha tal quantitat de substàncies diferents consumides per milions de persones a tot el món, hauria d’existir una classificació, basada en l’evidència científica, en funció dels riscos que implica consumir una droga o una altra: des dels efectes en la salut fins a les repercussions socials.