Convocatòria roda de premsa

 Les 30 associacions de persones usuàries de Cànnabis sotasignats, us convidem a adherir-vos al manifest que acompanya aquest correu, que serà llegit a la roda de premsa que tindrà lloc en els salons del Hemp Museum (carrer Ample, 35, 08002 Barcelona) el proper dilluns 14 de gener a les 12h ia la qual hem convocat a tots els mitjans de comunicació.
Esperem poder comptar amb la vostra presència i el vostre suport.
La nostra assemblea oberta ja s’ha reunit en diverses ocasions, i continua fent-ho, pel que us convidem a formar part d’ella. Hem arribat a un consens per unir totes les mans possibles i aconseguir la major demostració de força de la que siguem capaços.

Els canvis polítics que s’acosten, especialment en l’àmbit local i pel que fa al cànnabis, fan que sigui més que mai necessària la nostra unió en pro de l’objectiu comú i aconseguir el vostre suport ens donaria un impuls important.
Per donar suport al manifest o per qualsevol altre dubte, ens podeu contactar al telèfon 628881169 o al correu electrònic: movimentcannabiccatala@gmail.com
MANIFEST:
– Exigim la modificació de la Llei Corcuera que permet perseguir i sancionar consumidors, quan el consum no és delicte.
– Exigim la regulació del cultiu per autoabastiment de Cànnabis.
– Exigim la regularització de la distribució del cànnabis, de la seva producció, assecat, curat i repartiment a l’usuari final, amb totes les garanties de les que és responsable l’estat.
-Exigim condicions sanitàries i de qualitat que ara mateix ningú controla.
– Exigim la creació d’un Consell Regulador del cànnabis, que ajudi a millorar la qualitat d’aquesta substància en el nostre mercat.
– Exigim la llibertat de totes les persones a la presó per delictes relacionats amb el cànnabis.
– La guerra contra les drogues ha fracassat. Exigim des de ja una nova política de regulació pel cànnabis.
Castellano 
 Las 30 asociaciones de personas usuarias de Cannabis abajo firmantes, os invitamos a adheriros al manifiesto que acompaña este correo, que será leído en la rueda de prensa que tendrá lugar en los salones del Hemp Museum (Carrer Ample, 35, 08002 Barcelona) el próximo lunes 14 de enero a las 12h y a la que hemos convocado a todos los medios de comunicación.
Esperamos poder contar con vuestra presencia y vuestro apoyo.

Nuestra asamblea abierta ya se ha reunido en varias ocasiones, y continúa haciéndolo, por lo que os invitamos a formar parte de ella. Hemos llegado a un consenso para aunar todas las manos posibles y conseguir la mayor demostración de fuerza de la que seamos capaces.
Los cambios políticos que se avecinan, especialmente en el ámbito local y en lo relativo al Cannabis, hacen que sea más que nunca necesaria nuestra unión en pro del objetivo común y conseguir vuestro apoyo nos daría un impulso importante.
Para apoyar el manifiesto o para cualquier otra duda, nos podéis contactar en el teléfono 628881169 o al correo electrónico: movimentcannabiccatala@gmail.com
MANIFIESTO
Exigimos la modificación de la Ley Corcuera que permite perseguir y sancionar a consumidores, cuando el consumo no es delito.
– Exigimos la regulación del cultivo para autoabastecimiento de Cannabis.
– Exigimos la regularización de la distribución del cannabis, de su producción, secado, curado y reparto al usuario final, con todas las garantías de las que es responsable el estado.
-Exigimos condiciones sanitarias y de calidad que ahora mismo nadie controla.
– Exigimos la creación de un Consejo Regulador del cannabis, que ayude a mejorar la calidad de esta sustancia en nuestro mercado.
– Exigimos la libertad de todas las personas presas por delitos relacionados con el Cannabis.
– La guerra contra las drogas ha fracasado. Exigimos desde ya una nueva política regularizadora para el Cannabis.
 
ACUC; ACCAD; ACECA; AEC ARMONIA; AIRAM; Alhambra KUSh; ALTICA; AS4; ATIC; AUMA; AVAC; BARCELOCA; BONA HERVA; CANNACULTURA; CANNAMITCH; COMANDO TRICOMA; El Panchi; FORO HIERBA; GOK; Kay Pacha; KAYA; La Kalada; La Maria Gràcia; MACA; MACMA; NOU9VILANNABIS; NPK; PACHAMAMA; SATIVA CLUB; Sibannac