Declaració de Bellaterra

Fa cinquanta anys de la que es va declarar la “guerra contra les drogues” i els interessos que deia defensar aquella declaració no han estat complerts. És més, les polítiques de drogues centrades en la prohibició, repressió i criminalització de l’usuari; han multiplicat els problemes relacionats amb el consum, no han reduït les conseqüències indesitjables associades a l’ús, i han creat nous greus problemes inexistents abans que la guerra s‘iniciés: corrupció política, policial i judicial, comerç en mans del crim organitzat, morts pel domini de llur control, desforestació i contaminació ambiental per la falta de control dels processos de producció, i morts evitables pel consum d’adulterats o pel desconeixement de la puresa, entre molts d’altres.

Pel què fa al cànnabis, a dia d’avui i només a l’Estat espanyol, un 27,3% de la població d’entre 15 i 64 anys ha provat el cànnabis alguna vegada a la vida, un 10,1% l’ha consumit en l’últim any, el 7,2% l’últim mes, i el 2% ho fa diàriament. Més de 3 milions d’espanyols usen cànnabis almenys una vegada al mes i més de 633.000 ho fan diàriament. Aquesta realitat no comporta necessàriament un problema de salut pública, ja que no existeixen evidències de que aquestes persones usuàries facin més ús dels serveis públics de salut que la resta de la població. A més, la gran majoria en fa un ús no problemàtic. Fins i tot en població adolescent, no arriba a l’1% de consumidors el que fa un consum abusiu, segons el Plan Nacional sobre Drogas.

forum bellaterraTanmateix, aquestes dades mostren com el consum de cànnabis és una realitat normalitzada en la nostra societat mentre que, d’altra banda, les polítiques actuals en relació al cànnabis segueixen arrelades a inèrcies anacròniques. I aquestes provoquen en les persones usuàries estigmatització, discriminació, penalització i la violació dels drets de persones adultes a decidir per sí mateixes.

Com que les polítiques de drogues no s’han ajustat a la realitat social, la societat civil ens hem organitzat per donar resposta a una situació que considerem il·legítima i promoure la construcció d’una alternativa.

Les associacions i clubs de cànnabis som:

  • Una alternativa al mercat negre i a l’economia submergida que enforteix la cohesió social, l’economia pública, dificulta la corrupció i debilita organitzacions mafioses.
  • Un model que contribueix a que els recursos públics no es malbaratin en el sistema policial, judicial i penitenciari quan no són necessaris i es puguin invertir en prevenció, educació i investigació.
  • Una realitat força estesa i, alhora i paradoxalment, molt sotmesa a pressió policial i inseguretat jurídica, tot i que els tribunals refusen reiteradament pretensions condemnatòries de la fiscalia, admetent que la seva activitat no rabassa el límit de la llei.
  • Uns espais de socialització on la salut i el benestar de les persones membres son element vertebradors.
  • Una proposta que minimitza els danys socials i a la salut, i maximitza la seguretat individual i col·lectiva.
  • Una resposta meditada i constructiva a una necessitat que l’administració pública encara no ha afrontat amb valentia.

Les entitats signants de la Declaració de Bellaterra ni delinquim, ni trafiquem. Ens ajustem estrictament als límits que traça el codi penal com a consum no il·lícit. I, per tant, exigim que cessi la vulneració dels nostres drets.

Les entitats signants de la Declaració de Bellaterra demandem una regulació de la nostra activitat i mostrem la nostra disposició a la col·laborar activament en aquest procés. També fem una crida a totes les organitzacions i persones que vulguin formar part d’aquesta transició a treballar conjuntament per fer un salt qualitatiu en el marc de les polítiques de drogues. En el nostre ànim és aconseguir una millora social que prioritzi el respecte, l’autonomia, i no les actituds repressives i punitives amb uns alts costos socials y com econòmics

Fòrum de Associacions i Clubs de Cànnabis de Catalunya

22 de setembre de 2012

• ACUC Ass. d’Usuaris de Cannábis
• ABCDA Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo
• ACCAAT Barcelona
• ACECA Asociación de Cataluña sobre estudios de Cannabis y Autoconsumo)
• AIRAM Asociación Independiente Recreativa de Autoconsumo y Medicinal
• As4 Bcn
• Asociació FEM FUM més MACRASQUERA (Movimiento Asociativo Cannabico de RASQUERA)
• Asociación Canabica Datura
• Asociación Cannabica de Amigos A.C.A
• Asociación Cannamitch Club de Ripollet
• Asociación K-lite
• Asociación SATIVA CLUB
• Asociación Senzi
• Asociacion Vallesana d’Autoconsum Cannabic (AVAC)
• Ass. ARACBCN
• Associació Cannabica ACTUA BCN
• Ass. Cannàbica Catalana d’Ajuda al Dolor (ACAD)
• Ass. Cannàbica del Vallès
• Ass. d’Usuaris de Cannabis de la Costa Brava. AUC
• Ass. de Usuaris de Cannabis d’Igualada ACCIÓ CANNABICA
• Ass. Pachamama Blunt. Asociacion Para El Consumo Responsable de Usuarios/as de Cannabis
• CannaCat
• Cannamic’s (Asociación de Usuarios/as de Cannabis)
• CannaVIP Asociación para el estudio y normalización de uso del cannabis.
• Club Kali
• CTCC (Osona) – Club Tastadors Cannabis del Collsacabra.
• Djavu Djavu
• El Panchi. Ass. Cannàbica de Terrassa
• Fum de Reus Ass. de fumadors i usuaris de Marihuana de Reus
• HARDALA
• KAYA Asociación de usuarios/as de Cannabis
• La Maria Gracia Club
• La Soci Rubi
• MACA Moviment Associatiu Cannàbic d’Autoconsum
• Moviment Associatiu Cannabic d’us Medicinal i pro Autoconsum MACMA
• Nou9Vilannabis
• NPK
• SUCS (Sociedad de Usuarios de Cannabis Selecto)
• The Resin Club
• Tú Me Mueves (Asociación de Usuarios/as de Cannabis)