Comunicat de premsa de CatFAC

Des de fa dos anys, vuit associacions d’usuaris de cànnabis de Catalunya, Acció Cannàbica, CTCC, CannaVIP,  La MACAACCAAT,ACUCATIC i AUMCAT, treballem cojuntament a la FACFederación de Asociaciones Cannabicas. Aquestes associacions treballem en la defensa dels drets dels usuaris de cànnabis i per una regulació que acabi amb la inseguretat jurídica en la que ens trobem. Després d’aquests 2 anys de reflexió i treball intern, assesorats per els juristes colaboradors amb la FAC y amb estreta colaboració amb EusFAC, vam decidir aquest Gener del 2012 fundar, la Federació Catalana d’Associacions Cannàbiques,CatFAC.
Des de la CatFAC funcionem  amb el model que proposa la FAC. Aquest model  ha estat presentat al Parlament Europeu, espanyol y basc, èssent reconegut com a una alternativa legalment viable inclús amb els tractats de l´ONU. Aquestes associacions denominades Clubs Socials de Cànnabis, CSC, son vistes tant al nostre territori, com internacionalment, com a una alternativa viable al mercat negre del cànnabis.
El nostre model es basa en la transparència, el funcionament democràtic, la reducció de riscos associats a l´ús del cànnabis i tot sense ànim de lucre. Per pertanyer a aquestes associacions s’ha de ser major d’edat, resident al nostre país, usuàris de cànnabis o patir una dolència que sigui susceptible de ser tractada amb cànnabis segons la IACMInternational Association for Cannabinoid Medicines. Les produccions han de ser sempre sota demanda i control dels socis, que han de formar part d’un circuit estríctament tancat i concret de persones usuàries de cànnabis, basat en la contenció  per evitar confusions envers el seu funcionament.
Les associacions federades, sempre han buscat el consens y enteniment tant amb les Forces de Seguretat de l’Estat així com els poders polítics, revent per part d’aquestes una postura de respecte i oberta al diàleg, en la qual no hi tenen cabuda per ambdues parts certes actituds o accions beligerants com les dels últims dies. Els nostres objectius ja han estat comunicats al Govern de Catalunya;  la creació d’una regulació específica per les associacions cannàbiques que demostri el bon funcionament i la transparencia de les mateixes, creant un registre específic per aquestes associacions recolzada en una proposta de Llei Especial Reguladora dels Clubs Socials de Cànnabis, amparada en l’article 1.3 de la LLei Orgànica 1/2002, reguladora del dret de associació, i un control de qualitat que va des de la producció fins a la distribució i que com tots els altres ja posem en pràctica les associacions de la CatFAC.
Tots aquests objectius van ser els que ens vam marcar juntament amb els companys de EusFAC, que donen com a fruit un estudi per una comisió interdepartamental que va ser aprovada per unanimitat pel Parlament del País Basc el passat  1 de Març.

Divendres 7 de Març, 2012