Un nou reconeixement a Catalunya del model de les associacions de persones consumidores de cànnabis com a estratègia de prevenció i reducció de riscos.

Ja fa temps que des del territori Català es reclama i treballa a molts nivells per aconseguir una regulació per les associacions de persones consumidores de cànnabis. Gràcies, a les polítiques innovadores de prevenció i reducció de riscos que posen el focus i la preocupació real en les persones, la seva salut i les seves necessitats, que son característiques del fer del nostre territori, un cop més, es fa un petit però valent cap el reconeixement de la feina d’aquestes entitats.

Després d’un llarg procés de treball, aquest dijous 16 de Febrer, la Conselleria de Salut ha presentat i aprovat al Parlament de Catalunya la Proposta de Resolució Proposta de resolució sobre les associacions de consumidors de cànnabis 250-00669/13 ue reconeix el model de les associacions d’usuàries, com un element clau en el desenvolupament d’estratègies de prevenció i minimització dels riscos, eficaces i realment efectives

La pretensió d’aquesta resolució és proposar un seguit de mesures que ajudin disminuir el risc i que promoguin un consum segur del cànnabis.
Algunes d’elles son, la incorporació de pràctiques de informació i assessorament en prevenció i reducció de riscos, col·laboració en el desenvolupament d’un informe anual públic que monitoritzi la realitat de les mateixes, l’establiment d’accions de sensibilització, formació i nous o millorats procediments que ajudin a l’atenció de les persones consumidores, la necessitat d’oferir espais que garanteixin el ple exercici drets fonamentals, i llibertats individuals de les persones usuàries, la recomanació de que aquestes entitats es federin i . lluitar contra l’estigmatització de les persones que usen drogues entre d’altres.

En el document també es recull la voluntat per tal de impulsar canvis legislatius a nivell estatal i autonòmic que donin resposta a les necessitats d’espais on es pugui consumir cànnabis de forma segura i controlada.

Les entitats de la CatFAC treballem en base a un model d’autoregulació, amb l’aplicació de criteris, pautes i treball en base a codis de bones pràctiques desenvolupats pel nostre col·lectiu i que han resultat una tasca molt important i valuosa a l’hora de desenvolupar les iniciatives al voltant de les associacions de persones usuàries de cànnabis. Aquest model a esdevingut objecte d’estudi a nivell internacional, en un moment en el que el debat a nivell mundial sobre la necessitat d’un canvi d’orientació en polítiques de drogues que ha d’estar basat en la prevenció dels riscos i amb respecte als drets fonamentals de totes les persones usuàries.

Avui tornem a trepitjar els passadissos del Parlament de Catalunya per fer- nos sentir i per continuar treballant per a una Catalunya pionera en polítiques de drogues basades en la promoció del benestar del conjunt de la nostre població. Volem agrair a el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem i el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Un Nou Cicle per Guanyar pel vostre suport i per fer possible aquesta iniciativa, juntes seguirem treballant el llarg camí que ens queda.

Votació: ✅15 ❌ 1 ✅GP ERC @Esquerra_ERC
✅GP JXCAT @JuntsXCat
✅GP ECP @EnComu_Podem
✅GP CUP-NCG @cupnacional
✅ GP PSC @socialistes_cat
✅ GP CS @CiutadansCs
❌GP VOX