El TC estableix que els clubs de cànnabis no poden ser regulats per les autonomies

El Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat la Llei Foral navarresa que regula els clubs de consumidors de cànnabis perquè considera que es tracta d’una matèria amb incidència a l’àmbit penal, per tractar-se d’una droga il·legal, i per tant és una matèria reservada a la legislació de l’Estat. «La regulació d’un instrument (els clubs de cànnabis) a través del qual es facilita el proveïment, dispensació i consum de cànnabis» té incidència «innegable sobre la delimitació del tipus penal corresponent» i per tant entra en un àmbit competencial de l’Estat i fora del corresponent a les comunitats autònomes, ha sentenciat el Constitucional.

Així, l’alt tribunal declara l’esmentada norma inconstitucional perquè envaeix les competències de l’Estat, tal com va sol·licitar en el seu recurs el Govern espanyol. Durant l’any el Consell de Ministres ha recorregut davant el Constitucional diverses normes, com una basca i una altra catalana, que regulen el funcionament de les associacions de consumidors de cànnabis.

A aquestes normes se’ls aplicarà la doctrina ara establerta per l’alt tribunal, segons la qual «tot i que estiguem davant una normativa autoritzadora o habilitant (no repressiva, ni punitiva, ni restrictiva de béns jurídics en el sentit que és propi de les normes penals i administratives sancionadores), es tracta d’una regulació amb incidència innegable sobre la delimitació del tipus penal corresponent».

És a dir, el cànnabis, inclòs en la Convenció única de Nacions Unides sobre estupefaents de 1961; en la decisió marc sobre el tema de la Unió Europea; i prohibit per la legislació espanyola, inclosa la penal, és en principi il·legal, estableix el TC. I, per tant, està afectat pel Codi Penal i altres lleis que afecten la seguretat ciutadana, una matèria aliena en l’àmbit competencial de les comunitats autònomes.

D’aquesta manera, el TC no accepta la pretensió de la llei foral navarresa d’«establir una cobertura legal per a les activitats de consum de cànnabis invocant l’exercici legítim d’un dret fonamental, el d’associació, per així evitar qualsevol conseqüència incriminatòria, ja ho sigui en via penal o en la via administrativa sancionadora».

Info: Diari de Girona