Amb les millors condicions

La CatFAC segueix apostant per millorar la gestió de les associacions cannàbiques i encaminar-les cap a la professionalització. Avui, signem un nou conveni de col·laboració entre la Federació i Hermes Medical Engineering SL per tal de que els nostres federats, amics i simpatitzants puguin oferir a les seves persones associades garanties i informació sobre la qualitat i salubritat de la substància que utilitzen.
Tanmateix amb la signatura del present conveni s’iniciarà el servei de lloguer de vaporitzadors MiniVAP. Aquelles associacions de CatFAC que ho sol·licitin, podran gaudir d’aquests amb unes condicions immillorables. D’aquesta manera posem a l’abast les eines necessàries per acomplir el nostre Decàleg del servei terapèutic de la CatFAC, que serà d’obligat compliment a partir de 2018. Així garantim un servei adequat i professionalitzat a les usuàries i usuaris terapèutics que decideixen accedir al cànnabis a través de les associacions Cannàbicas.
L’abast d’aquest conveni va molt més enllà d’implementar un sistema de recursos i informació, és un acord d’interès prioritari en la consecució dels objectius professionalització de les associacions cannàbiques, en un moment clau de reivindicació dels seus drets i obligacions.
A la Federació seguim avançant per una regulació d’associacions cannàbiques transparents, sense ànim de lucre i amb una forta activitat social. Avui estem felices del fet que en aquest camí ens acompanyin empreses com Hermes Medical Engineering SL compromeses amb la lluita de les usuàries i usuaris de cànnabis.
Continuem avançant Juntes!