Per a què serveix la utopia?

Avui les associacions cannàbiques ens hi hem apropat.
Ella està a l’horitzó. M’apropo dues passes i ella s’allunya dues passes més. Camino deu passes i l’horitzó es mou deu passes més. Per molt que camini mai hi arribaré.
Per a què serveix la utopia? Per això serveix: per caminar” Eduardo Galeano
Estem d’enhorabona, avui el Parlament de Catalunya ha aprovat una llei que per fi ens dona un marc jurídic a les més de 400 Associacions Cannàbiques que avui en dia es troben al nostre territori; Un marc jurídic que per fi posa l’accent en la protecció dels drets de les persones usuàries i no en la seva criminalització.
Celebrem la pluralitat amb la que s’ha treballat aquesta llei, la societat civil , el moviment cannàbic, les organitzacions de prevenció i reducció de riscos, el departament de Salut i l’Administració catalana en el seu conjunt, totes plegades hem demostrat que som capaces de superar de manera transversal l’error històric de la prohibició i estem orgulloses de la nostre classe política, que ha donat un pas valent cap a la coherència amb voluntat política i no cap a dogmes prohibicionistes.
La Llei Catalana d’Associacions Cannàbiques neix amb la intenció de ser una llei que reguli de manera integra i integradora a les associacions cannàbiques, regulant el conreu per l’auto-abastiment, el transport, la dispensació, i el funcionament de la seu social.
Desitgem que aquesta llei obri debats educatius, que la societat catalana estigui informada, que es senti orgullosa de ser un cop mes la capdavantera en el disseny de noves polítiques de Drogues.
El camí, no s’acaba aquí, ara ja no hi ha qui ens pari, a Catalunya hem girat el nostre timó però ara cal sumar esforços per construir una alternativa que ens faci créixer i madurar com a societat. I des d’aquí, participar i col·laborar perquè aquestes noves possibilitats s’estenguin arreu. Així dons, demanem a les i els nostres polítics que continuïn treballant, que portin la nostre proposta a l’Estat i que un cop més, demostrin la seva valentia, per que així podem arribar a tenir una societat lliure en tots els aspectes.
Avui tenim a les nostres mans una llei que de forma contundent dona l’esquena al prohibicionisme que després de 70 anys ja ha demostrat ser una estratègia no només equivocada, sinó perjudicial per a la societat.
Volem aprofitar un dia com el d’avui per felicitar a totes les persones valentes que malgrat tots els obstacles del sistema, han nedat contra-corrent, i es troben amb imputacions per exercir de forma responsable aquesta llibertat. Avui la celebració és de totes i tots, pels cultivadors i cultivadores, pels que formeu part de projectes associatius, pels que defenseu l’accés a qualsevol medicina que una persona pugui necessitar, per totes i tots els que fomenteu la cultura cannábica, pels Grows i totes les empreses del sector. També per l’anti-prohibicionisme, les entitats de reducció de riscos, les entitats que des d’altres sectors us heu sumat a la nostra causa, sindicats i partits polítics. Un canvi estructural ben fet que ha requerit d’un pacte social on totes les opinions i veus han tingut cabuda. Catalunya ha sabut fer aquest exercici, avui, es una data que suposarà un abans i un després a la història del cánnabis.
El prohibicionisme cannàbic ha començat a caure, ho veiem en regulacions d’arreu del món, i el Parlament de Catalunya avui s’ha sumat a aquesta onada de canvi paradigmàtic amb una llei que ja serveix com a referent internacional com a model de regulació. Les complicitats que hem anat teixint són potents i les utilitzarem per seguir caminant amb les nostres utopies com a destí.
Nosaltres ja hem decidit!
 
Para qué sirve la utopía?
Hoy las asociaciones cannàbiques nos hemos acercado.
“Ella está al horizonte. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos más. Ando diez pasos y el horizonte se mueve diez pasos más. Por mucho que ande nunca llegaré. Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para andar”        Eduardo Galeano
Estamos de enhorabuena, hoy el Parlamento de Cataluña ha aprobado una ley que por fin nos da un marco jurídico a las más de 400 Asociaciones Cannàbiques que hoy en día se encuentran en nuestro territorio; Un marco jurídico que por fin hace hincapié en la protección de los derechos de las personas usuarias y no en su criminalización.
Celebramos la pluralidad con la que se ha trabajado esta ley, la sociedad civil , el movimiento cannábico, las organizaciones de prevención y reducción de riesgos, el departamento de Salud y la Administración catalana en su conjunto, todas juntas hemos demostrado que somos capaces de superar de manera transversal el error histórico de la prohibición y estamos orgullosas de nuestra clase política, que ha dado un paso valiente hacia la coherencia con voluntad política y no hacia dogmas prohibicionistas.
La Ley Catalana de Asociaciones Cannàbiques nace con la intención de ser una ley que regule de manera íntegra e integradora a las asociaciones cannàbiques, regulando el cultivo por el auto-abastecimiento, el transporte, la dispensación, y el funcionamiento de la sede social.
Deseamos que esta ley abra debates educativos, que la sociedad catalana esté informada, que se sienta orgullosa de ser un vez  más de ser pionera en el diseño de nuevas políticas de Drogas.
El camino, no se acaba aquí, ahora ya no hay quién nos pare, en Cataluña hemos girado nuestro timón pero ahora hay que sumar esfuerzos para construir una alternativa que nos haga crecer y madurar como sociedad. Y desde aquí, participar y colaborar  para que estas nuevas posibilidades se extiendan por todas partes. Ahora , pedimos a las y nuestros políticos que continúen trabajando, que trasladen nuestra propuesta al Estado y que un vez más, demuestren su valentía, por que así podremos  llegar a tener una sociedad libre en todos los aspectos.
Hoy tenemos en nuestras manos una ley que de forma contundente da la espalda al prohibicionismo que después de 70 años ya ha demostrado ser una estrategia no sólo equivocada, sino perjudicial para la sociedad.
Queremos aprovechar un día como el de hoy para felicitar a todas las personas valientes que a pesar de todos los obstáculos del sistema, han nadado contra-corriente, y se encuentran con imputaciones por ejercer de forma responsable esta libertad. Hoy la celebración es de todas y todos, por los cultivadores y cultivadoras, por los que formáis parte de proyectos asociativos, por los que defendéis el acceso a cualquier medicina que una persona pueda necesitar, por todas y todos los que fomentáis la cultura cannábica, por los Grows y todas las empresas del sector. También para el anti-prohibicionismo, las entidades de reducción de riesgos, las entidades que desde otros sectores os habéis sumado a nuestra causa, sindicatos y partidos políticos. Un cambio estructural bien realizado que ha requerido de un pacto social donde todas las opiniones y voces han tenido cabida. Cataluña ha sabido hacer este ejercicio, hoy, esta fecha supondrá un antes y un después en la historia del cánnabis.
El prohibicionismo cannábico ha empezado a caer, lo vemos en regulaciones de todo el mundo, y el Parlamento de Cataluña hoy se ha sumado a esta oleada de cambio paradigmático con una ley que ya sirve como referente internacional como modelo de regulación. Las complicidades que hemos ido tejiendo son potentes y las utilizaremos para seguir andando con nuestras utopías como destino.
Nosotros ya hemos decidido!