Marca la diferència…

“La política, la fas o te la fan” per això és important que la veu de les persones usuàries estigui representada en les organitzacions, les institucions i en el teixit social del nostre país.
Es important establir xarxes en el marc de la cooperació associativa que facin més representatius els projectes que s’han impulsat des de la societat civil i que ara mes que mai requereixen de respostes efectives per part les administracions públiques. Afrontar el futur de les associacions cannábicas és un repte que hem d’afrontar juntes.
Que comporta la regulació? que podem fer? Aquestes i moltes altres qüestions trobaran resposta en els propers mesos i des de la nostre organització volem oferir-vos la oportunitat de poder accedir a tota aquesta informació de primeríssima mà.
Com ho Farem? Posant al vostre servei la incidència política, els convenis amb organitzacions de reducció de riscos, formacions específiques, projectes amb actors del sector, atenció terapèutica amb doctors col·legiats, accés als serveis de gabinet jurídic per a les vostres consultes, accés a les eines de comunicació de la federació, i tot allò que com a col·lectiu aconseguim per aconseguir reforçar el nostre projecte.
 Ara tu decideixes!  Marca la diferencia