Hi ha mirada femenina a les associacions Cannàbiques?

Gràcies a la signatura del conveni de col·laboració amb la Universitat del País Basc d’acompanyament de les pràctiques del Màster de Feminismes i gènere, la CatFAC podrà desenvolupar tot un projecte que pretén millorar el coneixement sobre la realitat que viuen i el paper que desenvolupen les dones dins les associacions cannàbiques. Tenim la certesa que la informació recollida, ens capacitarà per impulsar associacions lliures de discriminació incorporant una mirada femenina,  associacions on totes les persones hi trobin el seu espai i reconegudes les seves necessitats.

El projecte parteix d’un anàlisis imprescindible que es realitza a partir d’enquestes anònimes a les dones sòcies de les associacions federades.

Volem saber què interessa a les dones de cada associació, quines inquietuds tenen, què ens volen explicar, què necessiten fer conèixer.

Volem saber quin tipus de consum tenen,  si participen en les seves associacions, si se’ls hi respecta la seva paraula, saber què n’esperen del grup.

Volem que sigui una enquesta el més realista possible i que ens pugui donar el màxim d’informació.

L’eix de l’enquesta corresponent als hàbits de consum ens permetrà tenir una panoràmica general de quins patrons de salut i consum de cànnabis tenen les dones integrants de les associacions cannàbiques. Què consumim? Com ho fem? Perquè? Per que tots els estudis es basen en el fumador arquetípic on aquest sempre és un home, jove i que ho fa per un ús recreatiu? de les dones no en tenim gaire informació al respecte i per això, aquesta enquesta

Al món cannàbic, tot i la suposada equitat a l’hora d’accedir a les associacions o al consum de cànnabis, també existeix desigualtat. Quantes dones integren juntes directives d’associacions cannàbiques? Quantes dones participen activament en l’organigrama de les diferents associacions? La participació política de les dones en l’àmbit cannàbic es molt reduïda, sovint quedem relegades a cossos sense més en fires, en publicitat o en alguns mitjans de comunicació.

Si volem unes polítiques de drogues més justes i igualitàries hem de tenir dades, i qui millor que nosaltres mateixes per realitzar el recull d’aquestes mitjançant estudis, investigacions, trobades… Fent coneixement des de la base del moviment. Perquè només amb sentit crític, de forma participativa i amb perspectiva de gènere elaborarem i desenvoluparem coneixement sobre el cànnabis i les dones en l’àmbit de les associacions cannàbiques i posarem la llavor per unes polítiques de drogues més justes, igualitàries i que respectin la vida de totes les persones

Feu un comentari