ILP sobre el cànnabis

Dimecres a la tarda el ple del Parlament realitzarà el debat de totalitat de la ILP de les associacions de persones consumidores de cànnabis, que impulsen trenta-cinc persones que representen el sector català i espanyol del cànnabis i a què el PPC ha presentat una esmena a la totalitat. Si la cambra aprova l’esmena, la proposició serà rebutjada, i si no l’aprova la iniciativa es continuarà tramitant en comissió.

La iniciativa, que va aconseguir superar les cinquanta mil signatures necessàries perquè la cambra la continués tramitant i que presentarà davant el ple un representant de la comissió promotora, té per objecte establir el model d’activitat de les associacions de consumidors de cànnabis i les normes generals perquè puguin constituir-se. Així mateix, estableix normes per al cultiu, un registre i control de distribució i mesures de control higiènic i sanitari. A més, dedica un títol a programes de prevenció de riscos i reducció de danys.

Parlament.cat

Feu un comentari