Hi som a prop, però encara no hi hem arribat! Tenim l'oportunitat d'escriure la nostra història

Membres de la Plataforma Som El Que Cultivem hem comparegut avui al Parlament de Catalunya dins del marc de la tramitació de la Iniciativa Legislativa Popular (la Rosa verda)reguladora dels Clubs Socials de Cànnabis (CSCs) a la comunitat catalana.

La ILP Rosa Verda respon a la necessitat de garantir i donar seguretat jurídica a una alternativa que està ja molt consolidat a la nostra societat. Assumir la realitat sobre el consum de cànnabis comporta l’obligació moral de regular-lo, per evitar que el mercat negre i les màfies nacionals e internacionals segueixin controlant tot el sector i que sen’aprofitin d’ell per finançar tot tipus d’activitats delictives. Volem un control públic del sector, creiem demostrat que el model de CSC no facilita l’accés al cànnabis, en la realitat l’accés al cànnabis mai ha sigut una dificultat per les persones consumidores, tot hi les polítiques prohibicionistes

La societat civil catalana fa anys que està treballant per un model on grups de consumidors i consumidores, majors d’edat, comparteixen cultius en un format d’associacions sense ànim de lucre. Un espai privat de consum compartit, on es pot accedir al cànnabis d’una manera regulada i controlada, és a dir, una autoregulació basada en les persones usuàries, en l’educació per un consum responsable, i basada en criteris de salut avalats per una gran majoria de professionals en matèria de polítiques sobre drogues.

El cinc D’Abril la Comissió parlamentària dóna llum verda a la tramitació de la Rosa Verda, des d’aquell moment sobra el termini perquè els grups puguin presentar-hi esmenes de retorn, i posteriorment s’haurà d’incloure a l’ordre del dia d’un ple per fer-ne el debat de totalitat. Això va passar el 27 de Juliol quan els grups de Junts pel Sí, Ciutadans, el PSC, Catalunya Sí que es pot i la CUP hi van donar el seu suport, en rebutjar l’esmena a la totalitat del PP. Des d’aquell moment s’ha obert un procés de presentació de ponents, on hem pogut incidir, proposant representants de les associacions cannábicas i referents del moviment Cannàbic, la llista es complementa fins arriba els 30 experts, proposats per la comissió gestora de la Rosa verda i els representants que els grups parlamentaris han escollit per dona la seva opinió sobre com afrontar aquesta regulació. Aquest període s’estima que conclogui aquest mes, moment on comença el debat intern i presentació d’esmenes dels grups Parlamentaris.

Ara arribaran tots, però aquesta ILP és fruit del vostre esforç, dedicació i constància, més de 300 fedataris i fedatàries, que van unir esforços para aconseguir implementar polítiques socials més justes i que recullin totes les realitats, amb l’objectiu de construir una societat diferent, una societat que no estigui basada en la prohibició, sinó en l’educació. És l’hora de fer una regulació que permeti tenir un control sobre la qualitat de la substancia, és l’hora de tenir un accés al cànnabis regulat per una llei que no estigui basada en dogmes prohibicionistes, és l’hora de tenir en compte criteris de prevenció de riscos i d’educació en consum, de sumar-se a l’onada internacional de polítiques de drogues progressistes.

Per últim, cal destacar que a nivell internacional les polítiques prohibicionistes estan en crisis, un cop demostrat els seus efectes negatius, molts països, entre ells USA, Canadà, Uruguai, Itàlia, Portugal, etc, estan capgirant la manera d’afrontar la relació entre cànnabis i societat, passant de polítiques prohibicionistes cap a polítiques regulatories. Dins d’aquest canvi de paradigma internacional, el model de regulació que a Catalunya estem defensant, i que ha estat creat al nostre territori, és un model de referencia, ja que proposa una regulació integral centrada en les persones consumidores.

Es l’hora de que donem un pas endavant, es l’hora de regular les associacions de persones usuàries de cànnabis.

Feu un comentari