El Masnou comptarà amb una ordenança municipal sobre els clubs socials de fumadors de cànnabis

El Ple del 17 de març va aprovar, inicialment, l’Ordenança municipal reguladora de les condicions d’exercici de l’activitat de clubs socials i associacions de fumadors de cànnabis i/o d’altres substàncies anàlogues, que després de ser acceptades les esmenes del PSC-CP, va comptar amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), el PSC-CP (2 vots) i ICV-EUiA (2 vots); en contra del PP (1 vot) i l’abstenció de Ciutadans (3 vots) i la CUP-PA (2 vots).

Actualment, al Masnou hi ha dues associacions que tenen la seva activitat legalitzada, i dues més que han manifestat formalment la seva voluntat d’iniciar aquesta activitat. En aquest sentit, el regidor d’Urbanisme i Activitats, Ricard Plana, va explicar que era “un problema complex que estava sobre la taula atès que ens els darrers anys s’havien creat diferents clubs socials de cànnabis al municipi que calia regular”. Aquesta ordenança permetrà garantir l’obertura d’aquests establiments per part d’associacions registrades i amb unes normes de funcionament, amb unes condicions mínimes de seguretat, salubritat i higiene. També permetrà fixar les distàncies d’aquests locals respecte els emplaçaments protegits i es podrà regular les condicions que ha de tenir l’exercici d’aquesta activitat, entre d’altres mesures.

Federico de las Heras, portaveu del PP, va entendre aquesta aprovació com l’obertura d’una porta perquè el municipi tingui diversos punts de consum de droga i va alertar de les possibles conseqüències que no queden regulades a l’ordenança. D’altres portaveus van felicitar l’Equip de Govern per l’iniciativa, com el del PSC-CP, Ernest Suñé, qui va manifestar que el seu grup entenia perfectament que calia regular aquesta activitat. Plana va voler aclarir també que aquesta necessària regulació no implicava el foment de l’addicció “ja que són persones adultes que ja tenen un consum habitual”. Elena Crespo, d’ICV-EUiA, també va agrair al govern el fet d’haver donat resposta a una necessitat i va parlar del difícil equilibri entre la salut pública i els drets civils. El seu grup municipal va presentar, posteriorment, una moció de suport a la ILP promoguda per La Rosa Verda per demanar una llei reguladora de les associacions de persones consumidores de cànnabis, que va ser aprovada amb els vots a favor de tots els grups a excepció del PP, que hi va votar en contra.

Info: El masnou viu.cat

Feu un comentari