La CatFAC firma un conveni amb We’Canna Consulting

La CatFAC segueix apostant per millorar la gestió de les associacions cannàbiques i encaminar-les a la professionalització. Avui, celebrem el nou acord de col·laboració entre la Federació i We’Canna Consulting per tal que els nostres federats, amics i simpatitzants puguin accedir al programari Weedgest en condicions d’avantatge.

Weedgest és un programari de codi lliure, desenvolupat i comercialitzat des de Catalunya que dona resposta a les necessitats i especificitats d’administració de socis i control d’activitat de les associacions cannàbiques. El programa ha superat satisfactòriament l’avaluació de la CatFAC en termes de seguretat i Codi de Bones Pràctiques.weed canna CatFAC

Aquest conveni implicarà un desenvolupament conjunt de l’aplicatiu en els propers tres anys, per tal de crear-ne un d’específic ajustat a les necessitats de les entitats Federades.Alhora, s’inclou una clàusula a la contractació que permet realitzar extraccions de dades demogràfiques bàsiques destinades exclusivament a l’àmbit de la recerca.

A la Federació seguim avançant per una regulació d’associacions cannàbiques transparents, sense ànim de lucre i amb una forta activitat social. Avui estem felices de que en aquest camí ens acompanyin empreses com We’Canna Consulting compromeses amb la lluita de les usuàries i usuaris de cànnabis

Feu un comentari