El procés de participació per a l’elaboració del PAM s’obre a tota la ciutadania

El Programa d’Actuació Municipal (PAM) es el document essencials  per  al  desenvolupament  de les  polítiques  municipals  a  l’Ajuntament de Barcelona. Aquests recullen les línies prioritàries, els objectius i les actuacions que el govern municipal es compromet a desenvolupar durant el mandat. 

La participació en l’entorn digital es vehicularà a través de la plataforma decidim.barcelona que ha d’esdevenir l’eina promoguda pel govern municipal per acollir altres processos d’implicació i corresponsabilització ciutadana  a desenvolupar en el futur.

Per  tal que  les  propostes  siguin  considerades  pel  govern municipal,  hauran  de  tenir  un mínim suport  per  tal  de  la  ciutadania.  Un  cop  finalitzat el  procés  de  discussió  i  suport  de  propostes, aquestes s’ordenaran seleccionant les més votades de cada eix i línia estratègica, tot excloent les proposades pel mateix Ajuntament.

Els participants podran accedir i navegar per decidim.barcelona lliurement i de forma anònima. Només  hauran  de  registrar-se  quan  vulguin  fer  alguna  proposta,  donar  suport  o  comentar aportacions d’altres usuaris, o participar en un debat. Per tal de registrar-se hauran d’introduir: nom  d’usuari,  correu  electrònic  i  contrasenya.  Per fer  aportacions,  l’únic  requisit  és  tenir  16 anys o més. Per poder donar suport a les propostes, l’usuari també haurà d’estar empadronat a Barcelona. 

Aquesta és la nostra proposta:

Regulació de l’activitat de les associacions cannàbiques a través d’un procés participatiu

Les associacions cannàbiques de la Ciutat demanem que en aquesta legislatura s’organitzi un procés participatiu i participat per definir una ordenança basada en criteris de salut que reguli l’activitat dels clubs a Barcelona. Així com que el Pla Urbanístic defineixi plans d’usos de barri que garanteixin la cohesió i la convivència entre associacions. Clic aquí

No tu pensis mes… Si estas empadronat a Barcelona inscriu-te i vota, És molt senzill Registra’t aquí  intenta animar als socis/es per a que participin Pren-te dos minuts per fer-ho!…  Fem que el futur PAM inclogui aquesta proposta amb el vostre suport.

Feu un comentari