Bloc d'Entorn – Moviments socials

El consum de cannabis a Catalunya, terapèutic i lúdic, és una realitat social. Fins ara, la tendència prohibicionista emparada en la desgastada “guerra contra les drogues” obligava a aquestes persones a viure en la clandestinitat i a estar vinculades al mercat il·lícit amb tots els problemes i perills que això suposa.

Amb anys de lluita i reivindicació a les espatlles, les pròpies persones usuàries de cànnabis han anat bastint un model on grups de consumidors i consumidores, majors d’edat, comparteixen cultius en un format d’associacions sense ànim de lucre. Han creat un sistema d’autoregulació que té com a eixos fonamentals la transparència, la planificació i un codi de bones pràctiques que defineix un model centrat en la democràcia, la gestió compartida i l’activitat sociagemma lago CatFACl tan interna com participant del teixit associatiu del nostre entorn. Però és evident que la falta de límits, de pautes, de normes, genera inconvenients tan en les pròpies persones consumidores, que viuen en la inseguretat jurídica més absoluta, com també dificultant la convivència entre la ciutadania en general. Ens cal doncs, obrir el debat i buscar el consens necessari. Des d’abril, estem sumant esforços en la campanya de la ILP la Rosa Verda que preten regular la nostra activitat. Ara mateix, estem recollint signatures i necessitem que totes les persones que aposteu pels drets humans i les llibertats ens hi doneu suport. Com? Amb la vostra firma perquè la proposta de llei pugui arribar a tràmit i es pugui generar un debat ampli entre comunitat d’experts, persones usuàries i partits polítics tan a nivell català com impulsant una moció als vostres ajuntaments perquè el debat també es generi en el món local.

Girar-nos d’esquena a una realitat que existeix no ens permetrà dotar-nos de polítiques públiques que representin a totes les persones i abordin la salut pública de tota la ciutadania. Les associacions cannàbiques volem transformar l’arquitectura política de drogues per posar l’èmfasis en la gestió dels plaers i l’empoderament de tota la ciutadania a prendre les seves propies decisions. Volem un país lliure de persones lliures amb consciència crítica per exercir de forma responsable aquesta llibertat.

Gemma Lago
CatFAC

Entorn – Blocs d’Esquerra

 

Feu un comentari