ExpoGrow també té veu de dona.

La quarta edició d’ExpoGrow obre les seves portes amb més de 5.000 metres quadrats dedicats a la cultura cannàbica reunint a professionals del sector de tot el món. Expogrow torna a posar el cànnabis a debat i es converteix en l’esdeveniment europeu més gran dedicat a la indústria del cànnabis.

L’objectiu de compartir experiències i intercanviar punts de vista sobre el cànnabis sense tabús, té com a exponent més rellevant la IV edició del Fòrum Social Internacional del Cànnabis, on experts en polítiques de drogues de diversos països expliquen en detall la seva regulació fent un bon mapa internacional en un moment clau i decisiu en el qual es troben diversos processos reguladors a l’estat espanyol.

Entre les personalitats convidades destaquen el nord-americà Ethan Nadelmann, fundador de la Drug Policy Alliance, l’uruguaià Augusto Viltale, psicòleg, socioanalista i gestor de polítiques públiques sobre salut i drogues, la mexicana Lisa María Sánchez Ortega, coordinadora del programa per a la reforma de les polítiques de drogues del seu país i premiada per Nacions Unides o la francesa Anne Coppel, sociòloga especialitzada en polítiques de drogues.

Aquest divendres hem pogut assistir al debat de Polítiques de Cànnabis, amb especial atenció al paper de la dona al món cannàbic, amb la periodista i antropòloga social Virgínia Montanyes, Gemma Lago coordinadora de la Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya (CatFAC), Lisa María Sánchez Ortega, especialitzada en Política de Drogues i Reducció de Danys que va guanyar el 2012 el Premi Lazo Rojo de Nacions Unides pel seu treball en prevenció de VIH amb i per usuaris /es de drogues o Anne Coppel, sociòloga francesa, especialitzada en polítiques de drogues i la lluita contra la Sida, ha estat premiada en 1995 amb els ‘International Rolleston Award (Harm Reduction)’.

La dona té un rol molt important en les iniciatives quedis el sector cannàbic s’estan iniciant i si participació activa en el desenvolupament de noves polítiques de drogues aquesta aconsegueixo el reconeixement que es mereixia, atorgant al sector un valor afegit que enriqueix el desenvolupament d’una nova proposta de societat, més lliure i respectuosa per tots i totes.

Gemma Lago, coordinadora de la CatFAC, afirma que és tan important consensuar entre tot el sector els aspectes concrets de la regulació com la metodologia per la qual cal construir la nova política pública que volem. És imprescindible estar organitzats per reclamar una política pública participativa i participada que garanteixi que les persones usuàries poden incidir i decidir tant en el disseny com en l’execució i en l’avaluació de la mateixa.

Lago explica que la CatFAC va crear el Grup de Dones, que cada vegada és més actiu, i que té com un dels seus objectius principals garantir que la nova política pública assegura la perspectiva de gènere en tot el procés situant en el centre les persones i les relacions de gènere amb la finalitat de transformar les desigualtats existents per assolir, dins del nostre àmbit, la justícia social i efectiva entre dones i homes.

Des del grup de dones de CatFAC, volem agrair que el Fòrum hagi permès visualitzar el treball realitzat pel col·lectiu de dones, i anunciar que volem aprofitar per donar el tret de sortida als preparatius del I Congrés de la Dona Cannàbica el 2016. Volem que sigui una trobada de dones de tot el sector per crear una xarxa transversal i potent que pugui treballar i establir les principals necessitats que la regulació ha de tenir en compte des de la nostra perspectiva.

Us mantindrem informades i informats per fer de l’esdeveniment un gran avanç en la incidència real sobre la perspectiva de gènere a les noves polítiques públiques perquè siguem nosaltres mateixes les que garantim més polítiques socials, més llibertat i més participació.

ExpoGrow también tiene voz de mujer

La cuarta edición de ExpoGrow abre sus puertas, con más de 5.000 metros cuadrados dedicados a la cultura cannábica, reuniendo a profesionales de todo el mundo. Expogrow vuelve a poner el cannabis a debate y se convierte en el mayor evento europeo dedicado a la industria del cannabis.

El objetivo de compartir experiencias y intercambiar puntos de vista sobre el cannabis sin tabúes tiene como exponente más relevante la IV edición del Foro Social Internacional de Cannabis, donde expertos en políticas de drogas de varios países debaten sobre su regulación del Cananbis a nivel internacional, en un momento clave y decisivo en el que se encuentran varios procesos reguladores en el estado español.

Entre ellos, destacan el estadounidense Ethan Nadelmann, fundador de la Drug Policy Alliance, el uruguayo Augusto Viltale, psicólogo, socioanalista y gestor de políticas públicas sobre salud y drogas, la mexicana Lisa María Sánchez Ortega, coordinadora del programa para la reforma de la política de drogas de su país y premiada por Naciones Unidas o la francesa Anne Coppel, socióloga especializada en políticas de drogas.

Este viernes hemos podido asistir al debate de Políticas de Cannabis, con expresa atención al perfil de la mujer en el mundo cannábico con la periodista y antropóloga social Virginia Montañés, Gemma Lago coordinadora de la Federación de Asociaciones Cannábicas de Catalunya (CatFAC), Lisa María Sánchez Ortega, especializada en Política de Drogas y Reducción de Daños que ganó en 2012 el Premio Lazo Rojo de Naciones Unidas por su trabajo en prevención de VIH para y por usuarios de drogas y Anne Coppel, socióloga francesa, especializada en política de drogas y la lucha contra el Sida que ha sido premiada en 1995 en los ‘International Rolleston Award (Harm Reduction)’.

La mujer tiene un rol muy importante en las iniciativas que desde el sector cannábico se están iniciando y su participación activa en el desarrollo de nuevas políticas de drogas esta alcanzando el reconocimiento que se merecía, otorgando al sector un valor añadido que enriquece el desarrollo de una nueva propuesta de sociedad, más libre y respetuosa para todos y todas.

Gemma Lago, coordinadora de la CatFAC, afirma que es tan importante consensuar entre todo el sector los aspectos concretos de la regulación como la metodología por la cual se debe de construir la nueva política pública que queremos. Es imprescindible estar organizados para reclamar una política pública participativa y participada que garantice que las personas usuarias pueden incidir y decidir tanto en el diseño como en la ejecución y en la evaluación de la misma.

Lago explica que la CatFAC creó el Grupo de Mujeres que cada vez es más activo y que tiene como uno de sus objetivos principales garantizar que la nueva política pública asegura la perspectiva de género en todo el proceso situando en el centro las personas y las relaciones de género con la finalidad de transformar las desigualdades existentes para alcanzar, dentro de nuestro ámbito, la justicia social y efectiva entre mujeres y hombres.

Desde el Grupo de Mujeres de CatFAC queremos agradecer la iniciativa del Foro en dar visibilidad al papel de la mujer cannábica y al trabajo realizado por el colectivo femenino, y anunciar que estamos preparando el I Congreso de la Mujer Cannábica en 2016. El que queremos que sea un encuentro de mujeres de todo el sector para crear una red transversal y potente que pueda trabajar y establecer las principales necesidades que la regulación tiene que tener en cuenta desde nuestra perspectiva.

Os mantendremos informadas e Informados para hacer del evento un gran avance en la incidencia real sobre la perspectiva de género a las nuevas políticas públicas para que seamos nosotras mismas las que garanticemos más políticas sociales, más libertad y más participación.

Feu un comentari