La població de 23 a 30 anys, més permissiva amb les drogues que adults i adolescents

Un 60% de la població jove, és a dir, que té entre 15 i 30 anys, associa el consum de drogues amb la diversió, sentir noves sensacions, formar part del grup i millorar les relacions interpersonals. En canvi, entre persones adultes –que també ressalten aquestes motivacions però en menys casos- relaciones el consum de drogues a l’existència de problemes. A aquesta i altres conclusions ha arribat la Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD) amb l’estudi “La Percepció social dels problemes de drogues a l’Estat, 2014“.

A diferència del que podríem pensar, però, no són els adolescents qui més relativitzen i minimitzen el consum de drogues, sinó que són les persones de 23 a 30 anys les que més permissives es mostren amb beure o fumar o consumir altres substàncies. És en aquestes edats on les postures de rebuig absolut com “cal lluitar per una societat sense drogues” és minoritària.

Segons la publicació, no és fàcil interpretar aquesta dada. Pot ser, afirmen, “que influeixi l’experiència d’haver consumit o un canvi derivat de l’allunyament d’estratègies educatives preventives que se segueixen als centres educatius”. El fet que creixi la preocupació vers les drogues altra vegada amb l’edat adulta s’explica, diuen, amb el creixement de responsabilitats lligada a l’edat i amb tenir fills i filles.

El relativisme o creure que el consum de drogues ajuda a relacionar-se i a divertir-se no significa, segons l’estudi, que no en vegem les conseqüències. L‘addicció se senyala com la principal problemàtica derivada del consum de drogues. El 40% de persones d’entre 23 i 30 anys consideren que el consum de cap de setmana comportarà problemes. Percentatge que creix fins al 51% si responen adolescents.

La majoria de la població de l’Estat és partidària de la legalització del Cannabis

El cànnabis juga en una lliga a part de la resta de substàncies quan es tracta de legalització, també d’acord amb l’estudi de la FAD. De fet, la majora de la població de l’Estat entre 15 i 65 anys és partidària, i de manera creixent, d’una regulació tant del consum com de la venda. Tot i que el sector partidari de la legalització és, és clar, superior entre joves que entre adults.

Ara bé, aquesta tendència no es trasllada de cap manera a altres substàncies, com podria ser la cocaïna, degut a la percepció com a més greu i negativa.

Feu un comentari