Cànnabis CatFAC Cup 2015

cartell copa catFAC V3La CatFAC organitzarà la seva I Copa Cannàbica, l’estrena d’aquesta copa vol crear un lloc on es valori la qualitat i experiència dels cultivadors i cultivadores de les associacions federades.

Les associacions participants van presentar les mostres per categoria escollida, les categories a avaluació són interior terra, interio i resina. Les mostres van ser recollides dijous 30 d’abril a seu RDM, l’organització va classificar i numerar les mostres per, posteriorment, entregar-les
al jurat de forma anònima.

Es valorarà aspecte, aroma, sabor i efecte, les valoracions i caldrà entregar-les el 31 de maig, perquè l’organització classifiqui les valoracions i realitzi la llista de seleccionats.

El jurat serà mixt i estarà format per un jurat d’elit format per Energy Control, Soft Secrets i Fundación Alchimia Solidària, que tindran gairebé dos mesos per provar i valorar les millors herbes catalanes.

L’altra part del jurat serà el popular format per les pròpies associacions participants. El vot serà ponderat entre el jurat professional i el jurat popular, el 50% de la puntuació total serà la mitjana de les valoracions del jurat professional, i l’altre 50% serà la mitjana de les valoracions de les associacions participants.

L’entrega de premis es realitzarà dissabte 11 de juliol a Barcelona, amb una trobada en la que podran participar totes les persones sòcies de les associacions federades, gaudint de la trobada i dels millors fums .

Feu un comentari