Les propietats terapèutiques d’una planta mil•lenària

“El cànnabis és una medicina versàtil que ajuda especialment a les malalties de caràcter immunitari o psicològic” explica José Carlos Bouso, psicòleg clínic i doctor en Farmacologia. S’ha centrat en estudiar la seguretat i eficàcia de la MDMA coneguda com “èxtasis” en el tractament de trastorns d’estrès posttraumàtic. A més, ha realitzat estudis neuropsicològics dels efectes a llarg termini de les drogues com el cànnabis. El seu interès per aquest món tan rebutjat per alguns però beneficiós per d’altres, l’ha portat a fer una conferència sobre l’autoconsum del cànnabis (cannabis sativa) com a teràpia a la fira Spannabis de Barcelona. José Bouso pretén mostrar la cara positiva d’aquesta substància i el seu ús terapèutic. Per aquest motiu, explica com actua el cànnabis en el cos humà. “El cànnabis està principalment compost de THC (tetrahidrocannabinol) i de CBD (cannabidiol) que actuen en el nostre cervell ja que són capaços d’unir-se a un grup de neurones. Aquestes constitueixen el sistema cannabinoide endògen, és a dir, dins del nostre cervell hi ha unes substàncies químiques idèntiques a unes substàncies del cànnabis que s’uneixen en una part determinada de les neurones per exercir efectes fisiològics” aclareix el Doctor.

El cànnabis és una substància que contribueix a millorar diverses malalties com l’esclerosi múltiple, l’epilèpsia infantil, l’anorèxia, parkinson o també com a tractament pel dolor crònic, la quimioteràpia o les nàusees” explica el doctor Bouso. Tot i així, afegeix que “els pacients en estat terminal estan a punt d’atènyer la sobredosis degut al dolor agut i permanent que pateixen”. “S’ha de fer un ús conscient i regulat”, aconsella.

cannabis india“A Espanya, el cànnabis només es pot emprar-se per l’esclerosi múltiple”

José Carlos Bouso és investigador a l’institut Hospital del Mar d’investigacions Mèdiques però també Coordinador i Director de Projectes d’Investigació a ICEERS (International Center for Ethnobotanical Education, Research & Services)on està fent una investigació sobre els efectes del cànnabis en malalts crònics. Per la seva part, no consumeix de forma habitual el cànnabis tot i la seva llarga recerca en tot tipus de drogues.

Els seus estudis li fan afirmar que “els efectes medicinals del cànnabis són a dia d’avui, incontestables”. Però tot i així, afirma que “només s’ha legalitzat per una malaltia en concret coneguda com esclerosi múltiple i s’està intentant per la quimioteràpia”.Tot i que el Doctor segueix explicant que en alguns països com Estats Units o Canadà ja es comercialitza un medicament compost de cànnabis i creu que aviat arribarà a tota l’Unió Europea. “Està basat en un extracte estandarditzat de la planta que conté a parts iguals THC (2,7mg/dosis) i CBD (2,5mg/dosis) i que tenen propietats terapèutiques”. Bouso assegura que “el cànnabis és molt més tolerable que altres substàncies que recepten els metges però s’ha de vigilar amb dones embarassades, amb nens i adolescents ja que estan en l’etapa de desenvolupament, amb ancians que tinguin problemes cardiovasculars i amb persones que pateixen d’hepatitis C”.

José Carlos Bouso comenta que actualment a Espanya, s’està emprant cada vegada més l’autoconsum de cànnabis per ús terapèutic. “Hi ha diverses formes de consumir-lo ja sigui per la satisfacció de la forma fumada, per vaporització, en forma de té o de olis”. “Fumar cànnabis com a teràpia és desaconsellable pels metges degut a l’inhalació de toxines” informa Bouso, “a diferència de la vaporització, mètode que empra la medicina per pal•liar el dolor”. “Actualment, a Espanya, s’empra el Sativex, un medicament que es polvoritza a la boca del pacient i que té components del cànnabis però només legalitzat per l’esclerosi múltiple”, comenta.

Bouso explica que es va dur a terme una enquesta arreu d’Europa on es va demanar quina era la preferència de consum dels pacients i aquests van respondre en majoria a favor de la forma fumada i la menys sol•licitada amb un 10% és en forma de té. “Molts pacients l’utilitzen per reduir els efectes secundaris d’altres medicaments que prenen per alguna malaltia” assegura. Segons Bouso, afirma que “un 79% de pacients espanyols ja han provat altres teràpies com pot ser la quiropràctica i el cànnabis acaba essent la última opció”.

Bouso albira com seria el nostre país si el cànnabis fos legal com a teràpia. La seva mirada reflexa una espurna d’il•lusió i perseverança.

redacció Sandra Payet

Feu un comentari