L’Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana continuen desenvolupant el dispositiu “Sàtiva” per tal de garantir que totes les associacions cannàbiques de Barcelona compleixen la normativa

En total ja han deixat de funcionar 59 associacions: 38 locals han estat precintats després de fer cas omís de les ordres de cessament dictades per l’Ajuntament de Barcelona i 21 han cessat la seva activitat abans de l’execució de l’ordre de precinte

A dia d’avui el 94% de les entitats que més incomplien la normativa i generaven molèsties als veïns ja estan tancades

El Govern Municipal està treballant en una regulació municipal que determini amb quines condicions aquests establiments poden operar a la capital catalana mentre continua en vigor la suspensió de comunicats per aturar l’obertura de clubs durant un any

L’objectiu d’aquesta actuació municipal transversal és vetllar per les condicions d’obertura d’aquests tipus d’establiments, sempre d’acord amb la finalitat legal i d’autoconsum, i evitar que actuïn com a locals de pública concurrència, en alguns casos provocant problemes de convivència amb el veïnat. Els locals han de comptar amb les corresponents mesures de salubritat, seguretat i mediambientals, i en especial es vetlla per evitar el tràfic de drogues i la presència de menors d’edat a l’interior dels establiments.

Balanç dels tancaments
Des del passat mes de juny, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha dut a terme un total de 168 inspeccions sobre les associacions cannàbiques dels deu districtes de la ciutat. Fruit d’aquesta tasca, i en una primera fase, l’Ajuntament de Barcelona va detectar que 49 d’aquests locals tenien deficiències importants en el seu funcionament i generaven problemes de convivència amb el veïnat i per aquest motiu es va ordenar el cessament de la seva activitat. A partir d’aquí els diferents districtes afectats, conjuntament amb la Guàrdia Urbana, han efectuat els tràmits per garantir el compliment d’aquests tancaments.

A dia d’avui, 38 d’aquestes associacions han estat precintades pels tècnics i els agents després que el Govern Municipal hagi comprovat que havien fet cas omís de les ordres dictades i 8 més han cessat la seva activitat abans de l’execució de l’ordre de precinte. En els 3 locals restants s’estan seguint els tràmits administratius corresponents per garantir que també s’executa el tancament.

Així, de les 49 associacions sobre les quals s’havia dictat ordre de cessament, 46 ja estan tancades, el que suposa que el 94% dels locals de la ciutat més problemàtics i amb deficiències més greus han deixat de funcionar.

Passada aquesta primera fase el Govern Municipal ha iniciat una segona fase per tal de vetllar pel compliment de la normativa de la resta d’associacions. Fruit d’aquest segon pas s’han ampliat el nombre d’expedients i d’ordres de tancament i 13 locals més també han deixat d’exercir la seva activitat.

D’aquesta manera, en aquests moments a la ciutat de Barcelona han deixat d’operar un total de 59 associacions cannàbiques, el que representa el 35% dels locals d’aquestes característiques que s’havien detectat a la ciutat.

A banda, tot i que des del mes de juny està vigent una suspensió de comunicats que impedeix l’obertura de noves associacions cannàbiques a la capital catalana, els agents de la Guàrdia Urbana han detectat l’aparició de 10 nous locals sobre els quals ja s’ha obert de manera immediata un expedient de cessament d’activitat que actualment s’està tramitant per la seva execució en breu.

Complir amb la normativa
Les inspeccions dels locals es duen a terme per verificar si compleixen amb una sèrie de requisits, entre ells els propis estatuts amb els quals van ser registrades com a entitats davant la Direcció General de Dret i Entitat, depenent de la Generalitat o del Ministeri de l’Interior. L’objectiu de l’Ajuntament és actuar contra aquelles locals o associacions que:
– Duguin a terme venda il•legal de cànnabis
– Que no s’adeqüin als seus propis estatuts
– Facin publicitat o incitin al consum
– Que sota la capa del club privat facin de local de pública concurrència
– Que no hagin inscrit els estatuts a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques perquè la finalitat de l’associació és il•lícita
– Que no puguin acreditar l’origen de les plantacions.
– Que la sortida de fums no es produeixi per la teulada de l’immoble (i ho faci per la façana generant molèsties a la resta de veïns).
– Que no hagin presentat cap comunicat d’obertura a l’Ajuntament.

Quan es detecta algun d’aquests supòsits, la Guàrdia Urbana de Barcelona aixeca acta i ho notifica al districte, el qual, un cop transcorregut el tràmit d’audiència, notifica al propietari l’ordre de cessament, en els casos més greus, o inicia el procés perquè es corregeixin les deficiències i irregularitats detectades, en casos de menor afectació.

Avançant en la regulació
En aquests moments continua vigent la suspensió temporal de comunicats per la instal•lació o ampliació de clubs cannàbics a la ciutat. Durant aquest període el Govern Municipal està treballant en una nova regulació que determini, per una banda, en quines condicions aquestes associacions poden obrir i desenvolupar la seva activitat a la capital catalana (les distàncies a les quals s’han d’ubicar respecte d’equipaments sensibles, en quines condicions d’edificació poden operar, etc); i per l’altra, amb quins requisits han de desenvolupar la seva activitat (aspectes medi ambientals, ventilació, salubritat, evacuació de fums, olors, sorolls, etc…).

En aquest procés el Govern consultarà a experts de l’àmbit mèdic i farmacològic per comptar amb el seu assessorament i incorporar les seves recomanacions durant el procés d’elaboració de la nova regulació;

El cànnabis
Segons dades de l’Agència de Salut Pública de Barcelona el cànnabis és la substància il•legal que té el consum més estès entre tots els grups d’edat. L’any passat a la capital catalana en van consumir un 29,9% dels homes d’entre 15 i 34 anys i un 16% de les dones d’aquesta mateixa edat. En el grup de població situat entre els 35 i els 64 anys els percentatges es van situar en el 13,6% en el cas dels homes, i en el 6,6%, en el cas de les dones.

Cada any es fan 5.000 inicis de tractament per alcohol i altres drogues als Centres d’Atenció i de Seguiment (CAS) de Barcelona, amb un total de 12.271 persones ateses. Un 11% dels tractaments en aquests centres estan relacionats directament amb el consum de cànnabis.

 

Feu un comentari