Avui, a Catalunya, el moviment cannàbic comença un nou camí

logo catFAC

La CatFAC ha convocat avui, divendres 7 de novembre, una roda de premsa per posar la primera pedra d’aquesta lluita que acaba d’establir nous horitzons en la defensa dels drets de les persones usuàries de Cannàbis.

Ahir el Govern de la Generalitat de Catalunya presentava a la Comissió de Salut del Parlament del país els criteris que s’han acordat per regular l’activitat de les associacions cannàbiques. El Portaveu de la CatFAC, Jaume Xaus, ha afirmat que després d’anys de lluita reivindicant la normalització de l’ús del cànnabis i el canvi de rumb en les polítiques prohibicionistes de drogues, avui a Catalunya iniciem un nou període. En les mateixes declaracions aprofitava per felicitar tan el Govern com diferents partits polítics de l’arc parlamentari per haver treballat intensament per arribar a un consens implicant també les persones usuàries en el debat. Entenem que si volem polítiques públiques que donin resposta a les necessitats de les persones cal dissenyar-les amb aquestes, és la única manera.

La CatFAC ha aprofitat la convocatòria per fer públic, a través dels seus representants, que entenem que el moment que vivim és només l’inici. Malgrat la satisfacció de veure com les institucions reconeixen la nostra realitat, segueixen deixant el nostre dia a dia en la més absoluta inseguretat jurídica. La mateixa que portem anys denunciant. Tanquen els ulls a donar resposta a totes les nostres necessitats garantint que des del cultiu fins a la dispensació del cànnabis una associació cannàbica pugui autoabastir-se tancant així la porta al mercat negre de la substància i aportant seguretat, qualitat, informació i programes de reducció de riscos i danys a totes les persones usuàries que les integren.

És per tot això que avui només és un inici. Hem sentit tan als membres del parlament com del govern reconèixer que calia anar més enllà. Que el prohibicionisme havia demostrat la seva ineficàcia i calia optar per polítiques on la salut pública, la informació, la llibertat d’elecció predominés. Les associacions cannàbiques seguirem apostant per millorar la nostra organització a través de l’aplicació del Codi de Bones Pràctiques, d’un sistema d’auditories intern per enfortir la transparència, d’activitats i augment de la participació de les persones sòcies, de la defensa de l’autocultiu i l’ús normalitzat del cànnabis com a pal•liatiu.

Seguirem en tots els nostres fronts de lluita i seguirem representant la veu de la persona usuària per avançar en els drets de totes i tots.

CatFAC.
Per qualsevol consulta contacteu-nos a:
catfac@catfac.org
 
logo catFAC

Hoy, en Cataluña, el movimiento cannábico empieza un nuevo camino

La CatFAC ha convocado hoy, viernes 7 de noviembre, una rueda de prensa para poner la primera piedra de esta lucha que acaba de establecer nuevos horizontes en la defensa de los derechos de las personas usuarias de Cannabis.

Ayer el Gobierno de la Generalitat de Cataluña presentaba a la Comisión de Salud del Parlamento del país los criterios que se han acordado para regular la actividad de las asociaciones Cannàbicas. El Portavoz de la CatFAC, Jaume Xaus, ha afirmado que después de años de lucha reivindicando la normalización del uso del cannabis y el cambio de rumbo en las políticas prohibicionistas de drogas, hoy en Cataluña iniciamos un nuevo periodo. En las mismas declaraciones aprovechaba para felicitar tanto al Gobierno como a los diferentes partidos políticos del arco parlamentario por haber trabajado intensamente para llegar a un consenso implicando también las personas usuarias en el debate. Entendemos que si queremos políticas públicas que den respuesta a las necesidades de las personas hay que diseñarlas con estas, es la única manera.

La CatFAC ha aprovechado la convocatoria para hacer público, a través de sus representantes, que entendemos que el momento que vivimos es sólo el inicio. A pesar de la satisfacción de ver como las instituciones reconocen nuestra realidad, siguen dejando nuestro día a día en la más absoluta inseguridad jurídica. La misma que traemos años denunciando. Cierran los ojos a dar respuesta a todas nuestras necesidades garantizando que desde el cultivo hasta la dispensación del cannabis una asociación cannàbica pueda autoabastecerse cerrando así la puerta al mercado negro de la sustancia y aportando seguridad, calidad, información y programas de reducción de riesgos y daños a todas las personas usuarias que las integran.

Es por todo esto que hoy sólo es un inicio. Hemos sentido tanto a los miembros del parlamento como del gobierno reconocer que había que ir más allá. Que el prohibicionismo había demostrado su ineficacia y había que optar por políticas donde la salud pública, la información, la libertad de elección predominara. Las asociaciones cannàbiques seguiremos apostando para mejorar nuestra organización a través de la aplicación del Código de Buenas Prácticas, de un sistema de auditorías interno para fortalecer la transparencia, las actividades y el aumento de la participación de las persones socias, de la defensa del auto-cultivo y el uso normalizado del cannabis como paliativo.

Seguiremos en todos nuestros frentes de lucha y seguiremos representando la voz de la persona usuaria para avanzar en los derechos de todas y todos.

CatFAC.
Por cualquier consulta contactadnos a:
catfac@catfac.org

Feu un comentari