Trobada interasociativa associacions Cannàbiques balear

Dissabte passat 25 d’Octubre es va dur a terme una reunió inèdita fins al moment a Balears, la primera trobada d’associacions cannàbiques a Balears on es va analitzar el recorregut dels clubs socials, les seves dificultats i la realitat actual amb la qual han de bregar dia a dia.

Van ser convocats, 16 clubs socials que en l’actualitat estan registrats en tota Balears, professionals de l’àmbit de la prevenció i reducció de riscos en l’ús de substàncies (Energy Control), representants de la federació catalana implicada en el debat amb la generalitat sobre la regulació a Catalunya (CatFAC), així com amb representants de les forces polítiques amb les quals més contacte i reunions s’han realitzat a les nostres illes per informar de manera detallada del model de clubs: PP, PSOE, GRUP MÉS, IU I UpyD

La gran assistència de convocats va marcar aquesta jornada, va resultar més que evident l’interès i necessitat d’unió de tot un moviment associatiu balear, que cada any cobra més força en la nostra comunitat.

La decisió va se unànime, és necessari dotar de serveis professionalitzats i unificats en la gestió dels nostres clubs, establir protocols de prevenció de riscos i detecció de possibles consums problemàtics, organitzar un departament terapèutic comú format per facultatius especialment formats en tractament amb cànnabis, seguir amb determinació la lluita pels drets de tot/as els usuari/as responsables de cànnabis de Balears i per extensió en tot l’estat espanyol. Per tant sol•licitem a tots els grups polítics que s’abordi de manera immediata els següents punts:
– La tramitació d’iniciatives parlamentàries que permetin la regulació de tots els clubs socials de cànnabis de Balears
– La creació d’un registre específic per als nostres clubs
– Homologació del codi de bones pràctiques d’un CSC
– Determinar les normatives i mecanismes de control pels quals s’hauran de regir tots els clubs socials
– Instar al govern central a un canvi legislatiu que despenalitzi l’auto cultivo personal de cànnabis i tipifiqui el nombre de plantes que una persona pot plantar sense que pugui ser considerat delicte
– Que s’engegui un departament terapèutic dependent de la conselleria de Sanitat especialitzada en ús mèdic del cànnabis

Les conclusions obtingudes de l’anàlisi de la trajectòria del moviment associatiu, són exemple que s’han fet bé les coses des del principi, aquests són alguns punts d’interès
– No ha existit pressió ni assetjament amb ningun moment per part dels municipis on resideixen els clubs, tampoc per part dels cossos policials
– La comunicació de la localització i característiques dels projectes de cultiu als ajuntaments i cossos de seguretat, ha estat determinant en aquesta situació de total normalitat
– La joventut i determinació del nostre moviment. Molts dels clubs són de recent creació i estan en fase d’organització interna
– Es troba a faltar la poca formació especialitzada en l’engegada de les activitats d’un CSC. És fàcil crear un club però resulta complex organitzar el treball a nivell intern i organitzatiu
– El moviment associatiu balear es troba en actual expansió
– És necessari la unió de tot el nostre moviment
– La importància de realitzar activitats conjuntes on s’ofereixi informació continuada en la prevenció de riscos
– La creació d’un grup de treball obert amb el major nombre de forces polítiques per al consens d’una proposta de regulació de clubs socials de cànnabis i el reconeixement dels drets dels consumidors terapèutics i particulars de cànnabis a Balears

El debat amb les diferents forces polítiques, va transcórrer amb total transparència i cordialitat en les seves formes i en la qualitat d’anàlisi del problema sobre l’actual legislació sobre cànnabis en la nostra comunitat. Grup Més, IU i UpyD, van coincidir que les competències actuals del nostre govern autonòmic poden permetre la regulació dels clubs socials, determinant clarament les obligacions, responsabilitats i normatives que deuen complir tots els clubs que vulguin formalitzar la seva situació. Serviria d’exemple perquè altres comunitats regularitzen també els seus clubs socials i perquè el govern central engegui els mecanismes legislatius necessaris per adaptar l’actual codi penal en matèria d’ús, producció i tinença de cànnabis.

Si alguna cosa es va trobar a faltar sens dubte, va se l’absència de representants dels dos principals partits del nostre país en últim moment. Cert és que el PSOE, si que s’ha posat en contacte amb nosaltres per tenir una reunió en el mfacesbos01enor termini de temps per debatre les conclusions d’aquesta primera reunió per analitzar la qüestió de la regulació en l’ús de cànnabis.

Volem agrair a l’Ajuntament de Llubí per la seva col•laboració en la cessió d’un espai on dur a terme aquesta reunió pionera a Balears.

Feu un comentari