El moviment associatiu compareix en la comissió mixta del congrés

Al 28 d’Octubre van ser rebuts en compareixença de la comissió mixta per al problema de drogues al congrés una representació del moviment cannàbic associatiu, un gran dia per a tot l’activisme nacional on s’ha tornat a exigir una regulació especifica per a les nostres activitats i el reconeixement dels drets de tot/as els usuaris responsables de cànnabis.

Al Congrés Representants de la FAC, FedCac i PAUC, han anat exposant les raons per les quals hauria d’existir ja un compromís entre tots els grups parlamentaris per adaptar la llei a un nou marc jurídic en matèria de cànnabis. Reconèixer l’activitat dels clubs i regular la seva situació, és clau per anar definint pas a pas que nous canvis legislatius es deuen abordar per equilibrar l’actual incongruència que existeix al nostre país, on cada any, se superen les confiscacions de cultius pel que fa a l’any anterior.

On a més, moltes persones que podrien ser tractades amb cànnabis, veuen com es deixa escapar un temps preciós per tractar de manera natural les seves molèsties, mentre alguns polítics, prefereixen quedar encallats en principis morals o de molt obsoleta argumentació.

Enhorabona a companys i companyes que estan, els que falten i els que queden per sorgir.


Info: http://www.fac.cc/el-movimiento-asociativo-comparece-en-la-comision-mixta-del-congreso/

Feu un comentari