Les entitats representants en el grup de treball de Drogodependències del Consell Municipal de Benestar Social de manen la retirada de la projectada nova llei de seguretat ciutadana

unadEl grup de treball del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona, com a òrgan participatiu de l’Ajuntament de Barcelona on convergeixen diverses ongs, partits i altres organitzacions, institucions i professionals que treballen en el camp de la intervenció en problemes relacionats amb les drogues,  considera que no pot deixar de pronunciar-se davant l’avantprojecte de la Llei de Seguretat Ciutadana:
1. Es tracta d’un projecte de llei autoritari i totalment regressiu que, d’aplicar-se, suposaria moltes més dificultats i processos d’exclusió a una bona part de les persones amb les que treballen les entitats i organitzacions. En aquest sentit, ens adherim al manifest fet públic per la xarxa d’associacions que treballen en drogues, UNAD (Unión de Associacions y Entitats de Atenció al Drogodependent)
2. Concretament, aquesta llei suposaria un increment dels processos de criminalització d’una important part de la joventut que avui en dia es donen ja amb l’actual llei de seguretat ciutadana. Per educar ciutadans responsables i crítics, també davant els consums de drogues,ha quedat molt clar que la filosofia que abona aquest projecte de llei només porta al fracàs total.
3. Per altre banda, la llei posaria en perill la pròpia activitat de moltes de les entitats que treballem al sector, ja que vulnera clarament els drets i llibertats ciutadanes elementals, sense les quals és molt difícil fer la nostra feina.
4. Pensem que la direcció en la que caldria anar és la de revertir les polítiques de retallades en economia, educació, salut i serveis socials que la majoria d’administracions(catalanes, espanyoles i europees) han estat aplicant, per tal de poder atendre les poblacions més vulnerables; enlloc d’instaurar, davant la progressiva exasperació de les poblacions afectades per aquestes polítiques  antisocials,  mesures purament repressives que, a més d’inadmissibles èticament, l’experiència ens ensenya que només compliquen la situació.
Per tant, demanem que sigui retirat l’esmenta’t avant projecte de llei.
Barcelona, març de 2014
Per a més informació: http://www.unad.org/noticias/1736/unad/propone/mejoras/a/la/nueva/ley/de/seguridad/ciudadana