San Sebastian aprovarà aquest divendres una ordenança pionera per regularitzar els clubs socials de cànnabis

san sebastian
 
El regidor de Benestar Social,Jon Albizu ha presentat en el dia d’avui l’Ordenança Municipal Reguladora de Clubs Socials de Cànnabis i de les Condicions d’Exercici de la seva Activitat, proposta amb un doble objectiu: “D’una banda, limitar els riscos associats a les dependències i, per un altre, garantir els drets tant de les persones consumidores com les d’els qui no ho són”.
El regidor  afirmat que és important recalcar que el problema no resideix en el tipus de substància, sinó en l’ús que es faci d’ella.
L’ordenança s’emmarca dins del Pla de Dependències 2013-2015. Les persones consumidores de cànnabis són un cas propi i especial dins d’aquest pla: La realitat social d’aquestes persones és molt àmplia, i a més, moltes d’elles s’organitzen en clubs socials.
A la nostra ciutat existeixen 21. Són associacions sense ànim de lucre, que adquireixen i distribueixen el cànnabis pel autoconsum de les persones associades en l’àmbit privat. Aquestes associacions s’afanyen, entre altres objectius, tant a limitar els danys i els riscos associats a la venda clandestina,com a garantir els drets de les persones consumidores.
Fins ara, els clubs socials de cànnabis no han tingut regulació alguna. El pas que donarà el Govern municipal serà pioner, ja que al País Basc no existeix cap institució que tingui aprovada una ordenança d’aquest tipus. Les raons i objectius principals d’aquesta ordenança es poden resumir de la següent manera:
La regulació possibilitarà que l’Ajuntament, al marge de les sancions, treballi sobre altres bases: en prevenció, en formació, en salut, en recerca i a reduir riscos. En aquest sentit, també està previst que les associacions compleixin un codi de bones pràctiques.
Es podrà garantir que aquest tipus d’establiments estiguin inscrits en els registres públics i, en conseqüència,es  gestionin amb un funcionament clar i conegut.
Resulta imprescindible establir unes distàncies mínimes entre els centres d’ensenyament i de salut, per evitar els efectes especialment nocius que pugui implicar el consum d’aquestes substàncies als grups de risc.
S’establirà també una distància mínima entre aquests establiments, perquè no tinguin cap efecte negatiu en el veïnat
Així mateix, es prohibeix  l’obertura d’una activitat d’aquest tipus en qualsevol dels llocs en els quals es prohibeix fumar (centres i galeries comercials, instal·lacions esportives, etc.)
Es fixa una distància mínima entre locals destinats a aquesta activitat de 500 metres.
No podrà realitzar-se cap publicitat de l’activitat, promoció o patrocini en l’exterior del local
Queda prohibit realitzar qualsevol activitat, excepte les de manteniment i neteja del local, fora de l’horari màxim d’obertura que es fixa entre les 8.00 hores del matí i les 22.00 hores de la nit
I finalment, establir condicions tant de seguretat com de salut i higiene, per protegir tant a persones consumidores com a veïns i veïnes.
L’ordenança completa la trobareu al següent enllaç http://gaur.donostia.org/wp-content/uploads/2014/03/Ordenanza.pdf
L’ordenança entrarà en vigor als 15 dies de la seva publicació completa en el Butlletí Oficial de Guipúscoa.
Info: http://gaur.donostia.org/es/