Una solució europea a un problema europeu: la legalització del cànnabis.

word cannabisEl nostre objectiu és legalitzar el cànnabis i utilitzem la Iniciativa Ciutadana Europea que permet que un milió de ciutadans de la Unió participin directament en el desenvolupament de les polítiques de la UE, demanant a la Comissió Europea que presenti una proposta de legislació, desenvolupant així un dels valors de la unió europea, la democràcia participativa.

Manifest.

El cànnabis s’ha convertit en un debat a tot el món en les última dècada, la Unió Europea d’alguna manera segueix evitant-ho. No pot fer-ho més.

Com va assenyalar European Monitoring Centri for Drugs and Drug Addiction, la falta d’harmonització dels Estats membres de la UE en les polítiques de cànnabis ha portat a “un heterogeni mapa jurídic” Pel que fa als delictes relacionats amb el cànnabis: alguns països o regions toleren algunes formes de la possessió i de consum; altres països apliquen multes o sancions administratives, mentre que uns altres apliquen sancions criminals .

Polítiques liberticidas que en alguns Estats membres, converteixen a tranquils Ciutadans, en delinqüents o criminals, mentre que altres ciutadans europeus són lliures d’utilitzar cànnabis . La pregunta és, que coherència i consistència té la criminalització.

Weed like  to talk,té com a objectiu fer de la UE resolgui aquest problema mitjançant l’adopció d’una política comuna en el control i regulació de la producció de cànnabis i ús. El consum de cànnabis és un assumpte de llibertat de cada ciutadà i el dret de control sobre el seu propi cos, com en el cas de l’alcohol i el tabac. S’ha demostrat moltes vegades que els riscos sanitaris del cànnabis són molt més baixos que el de les drogues legals que s’utilitzen per a finalitats d’Oci (alcohol) i amb finalitats mèdiques ( psicofàrmacs ) . No obstant això, el cànnabis segueix sent considerat com un estupefaent i , per tant, un “delicte punible ” per l’Organització de Nacions Unides .

Les raons adduïdes per protegir la salut pública estan en contradicció en la teoria com en la pràctica. La prohibició del consum de cànnabis i va donar lloc a greus danys a la salut pública i de seguretat.

El cànnabis en si mateix no és el problema , és renunciar a reobrir el debat per una nova i consensuada política de Drogues.

1 MILIÓ DE SIGNATURES 
Web: http://weedliketotalk.wix.com/wltt