ASSOCIACIONS CANNÀBIQUES SESSIONS INFORMATIVES

La creació d’una Associació Cannàbica és un acte de desobediència civil i una acció política que sessions asociacionses marca com a objectiu la recerca d’una normativa constitucional que reconegui el cultiu, la tinença i el consum de Cànnabis per a totes aquelles persones majors d’edat que lliurement decideixen consumir aquesta substància. Creiem que hi ha certes lleis i normatives que cal canviar, que generen inseguretat i injustícies a milers de persones usuàries que es senten indefenses davant la prohibició, un canvi que cada dia es veu més proper, però que necessita d’una última empenta!

En l’actualitat vivim un moment àlgid on la proliferació d’associacions Cannàbiques reflecteix una visió de llibertat que amb la lluita de totes i tots ens pot permetre guanyar la batalla pels nostres drets! Són més de vint anys des de la sentència del Tribunal Suprem en el cas ARSEC que va donar pas a la creació d’associacions Cannàbiques com la resposta social que sumaria esforços per reclamar polítiques justes i eficaces que respectin els drets de les persones usuàries de cànnabis. Des d’aleshores, aquest model s’ha estès a països com Bèlgica, França, Holanda o Uruguai. Un model basat en associacions amb estructures petites i sense ànim de lucre, producció pròpia, funcionant de manera horitzontal, democràtica i transparent respecte a la seva base social, a l’administració i a la societat engeneral. Sembla que tant aquí com en d’altres llocs del món, es tendeix a un model social basat en la reducció de riscos i la gestió de plaers.

Ara és el moment d’unir forces en aquells models que legalment siguin acceptats pels tribunals i institucions, a la recerca d’una regulació que permeti tant el cultiu individual i col·lectiu, la tinença i consum d’una substància que prohibida per motius econòmics durant més de cinquanta anys es va declarar Il·legal i ara retrocedeix en els seus passos pel mateix motiu. La mercantilització de qualsevol substància no vetlla pels interessos de les persones consumidores, no creguem que aquest serà un producte diferent. Està a les nostres mans!

La societat va buscar la resposta i va decidir organitzar-se per oferir la solució. Vina i seguirem avançant!

Contacte a: catfac@catfac.org Més informació a: www.catfac.org