LA MACA SEGUEIX EN LA LLUITA

Som una resposta social en defensa dels nostres drets i de la llibertat
La última temporada ha estat especialment dura per nosaltres. Va ser al febrer del 2016 quan ens vam veure obligats a tancar les nostres portes per donar compliment a la petició del jutjat nº20 de Barcelona tot i quedar astorats per posar en dubte el dret bàsic d’associació. Aquella era una més de les diferents causes que com a col·lectiu havíem acumulat. Després de quatre causas archivadas, avui podem anunciar que​hemsuperatel primer judici​, corresponent a la causa de Tortosa i ​ens han absolt​.
Aquesta sentència també ens dona força per continuar en la lluita. ​La MACA va ser una de les primeres associacions cannàbiques a establir-se a Catalunya i va ser pionera en obrir un servei d’acompanyament terapèutic liderat pel Dr. Joan Parés. ​La MACA és una associació compromesa que la conformen socis i sòcies corresponsables d’un projecte de lluitapolítica en defensa dels drets de les persones usuàries de cànnabis​. La MACA forma part de la CatFAC i la ConFAC, de REMA, forma part del CAB, del CJB, del consell de barri, del grup de treball de Drogodependències de l’Ajuntament de Barcelona. És una associació que es dedica a millorar les condicions de les persones que viuen al seu barri, que es preocupa per l’entorn, que participa activament. En definitiva, que treballa incansablement per la convivència ciutadana.
La MACA està formada per persones com tu​, per homes, dones, pares, mares, treballadors, estudiants, aturats, jubilats… per activistes ​que volen fer sentir la seva veu per donar protagonisme a les persones usuàriesdecànnabis.Per una societat que s’uneix per crear canvis i donar alternatives al puny de ferro que ens segueix ofegant amb hipocresies i sistemes de control populars
Donem les gràcies a totes aquelles entitats, persones i empreses que ens han donat suport. En especial, volem donar les gràcies a les persones sòcies, què amb la seva valentia, fidelitat i compromís, han tirat endavant aquest projecte, sense elles res d’això hagués estat possible.
Avui estem satisfets per corroborar les nostres conviccions. Però tenim més causes pendents i un futur incert sense una regulació integral del cànnabis. És hora de moure fitxa, pels drets i la llibertat!
La MACA
 
LA MACA SIGUE EN LA LUCHA
Somos una respuesta social en defensa de nuestros derechos y de la libertad
La última temporada ha sido especialmente dura para nosotros. Fue en febrero de 2016 cuando nos vimos obligados a cerrar nuestras puertas para dar cumplimiento a la petición del juzgado nº20 de Barcelona, pese a quedar asombrados por poner en duda el derecho básico de asociación. Aquella era una más de las diferentes causas que como colectivo habíamos acumulado. Después de cuatro causas archivadas, hoy podemos anunciar que hemos superado el primer juicio con relativo éxito, hemos sido absueltos sin indicio de delito.
Esta sentencia, dictada en Tortosa, también nos da fuerza para continuar trabajando por la paz en materia de Política de Drogas. La MACA fue una de las primeras asociaciones cannábicas a establecerse en Cataluña y ser pionera en abrir un servicio de acompañamiento terapéutico liderado por el Dr. Joan Parés. ​La MACA es una asociación comprometida que la conforman socios corresponsables de un proyecto de lucha política en defensa de los derechos de las personas usuarias de cannabis. La MACA forma parte de la CatFAC y la ConFAC, de ENCOD, de REMA, forma parte del CAB, del CJB, del consejo de barrio, del grupo de trabajo de Drogodependencias del Ayuntamiento de Barcelona. Es una asociación que se dedica a mejorar las condiciones de las personas que viven en su barrio, que se preocupa por el entorno, que participa activamente. En definitiva, que trabaja incansablemente para la convivencia ciudadana.
La MACA está formada por personas como tú​, para hombres, mujeres, padres, madres, trabajadores, estudiantes, parados, jubilados … por activistas ​que quieren hacer oír su voz para darprotagonismo a las personas usuarias de cannabis. Para una sociedad que se une para crear cambios y dar alternativas al puño de hierro que nos sigue ahogando con hipocresías y sistemas de control populares.
Damos las ​gracias a a todas aquellas entidades, personas y empresas que nos han apoyado. En especial, queremos dar las gracias ​a las personas socias, que con su valentía, fidelidad y compromiso han echado adelante este proyecto, ​sin ellas nada de esto habría sido posible.
Hoy estamos satisfechos por corroborar nuestras convicciones. Pero tenemos más causas pendientes y un futuro incierto sin una regulación integral del cannabis. Es hora de mover ficha, por los derechos y la libertad!
La MACA
Sentencia: https://drive.google.com/file/d/0B6ig7mHfrq-nRHRsNi1vUVdKU0ZwYmlHRm9qWnpURU9pWEtR/view