La nova normativa dels clubs de cànnabis de Sant Cugat encara els tràmits finals

El govern de Sant Cugat continua amb els tràmits per aprovar definitivament la nova ordenança que ha de regular la ubicació i l’activitat dels clubs de cànnabis a la ciutat. El Ple Municipal haurà d’aprovar de manera definitiva l’ordenança d’aquests clubs socials, així com fer l’aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic que ha de plasmar la nova regulació.
La nova ordenança, elaborada en un grup de treball amb entitats, experts i partits polítics; estipula que els clubs cannàbics de Sant Cugat hauran de deixar una distància de 200 metres amb escoles, CAPs, equipaments esportius i altres clubs. A més, per obrir un club caldrà una llicència d’activitat, cosa que obliga a informar els veïns i la llicència d’obres.
L’estiu del 2016, l’Ajuntament va decretar la suspensió de llicències de nous clubs de cànnabis, després d’ordenar el tancament d’una associació creada en aquell moment a Can Magí i que va generar conflicte amb alguns veïns, amb l’objectiu d’establir una normativa que regulés aquesta activitat. Llavors es va crear un grup de treball que durant un any va debatre i establir la nova normativa, que ara encara la seva fase final.
L’ordenança no ha rebut cap al·legació i per això el Ple ja pot aprovar de manera definitiva la normativa. El Pla Especial sí que va rebre una al·legació, que ha estat desestimada pels serveis jurídics de l’Ajuntament. Una de les qüestions que va generar alguna crítica de veïns és el fet que es puguin instal·lar clubs de cànnabis en plantes baixes d’edificis residencials plurifamiliars. El tinent d’alcalde Damià Calvet ha confirmat que no ho han canviat i que seguirà sent així.
D’aquesta manera, l’Ajuntament vol regular la ubicació i activitat dels clubs de cànnabis a Sant Cugat. Actualment n’hi ha tres.
Alguns punts de la nova normativa

  • Distància mínima de 200 metres entre clubs de cànnabis
  • Distància mínima de 200 metres entre clubs de cànnabis i escoles, equipaments esportius i centres sanitaris
  • Garantia que els locals reuneixin les condicions mínimes necessàries per a evitar molèsties al veinat (soroll, olors…)
  • Autorització mitjançant llicència d’activitat que comporta un tràmit previ d’informació als veïns i llicència d’obres
  • Garantia que els locals reuneixin les condicions mínimes necessàries de seguretat, salubritat i higiene
  • Obertura màxima de 8 hores al dia
  • Prohibició d’accés a menors de 18 anys
  • Prohibició de venda i d’exercici de l’activitat a l’exterior dels locals
  • Garantia que les associacions incorporin accions de promoció de la salut, en el marc de la reducció de riscos i danys associats al consum de cànnabis
  • Fixar un règim d’inspecció i de sancions en cas d’incompliments

 
 
Info: Tot Sant Cugat