Girona porta al ple de dilluns una nova ordenança per regular clubs de cànnabis.

L´Ajuntament de Girona ha elaborat una proposta de nova ordenança municipal per regular els clubs socials de cànnabis a la ciutat. L´aprovació de la normativa està inclosa dins l´ordre del dia del ple ordinari municipal que s´ha de celebrar dilluns.
Entre altres, l´ordenança regularà el límit del consum. La dispensació de cànnabis als socis del club es limitarà a una quantitat màxima de tres grams al dia de marihuana per persona, o bé 25 grams per setmana, amb un màxim de 90 grams al mes. No hi haurà plantació al club i el cànnabis haurà de ser consumit integrament dins el local i no podrà ser compartit. Les dispensacions es registraran i les dades d´aquest registre es donaran a conèixer anualment a l´Ajuntament.
El nou text normatiu inclou l´obligació de les associacions d´usuaris a estar degudament inscrites en registres públics, ja que per sol·licitar l´obertura d´un local que es vulgui destinar a club social de cànnabis caldrà que l´entitat acrediti que està inscrita tant al registre municipal d´entitats i al registre d´associacions del Departament de Justícia o a altres registres d´associacions d´àmbit estatal.
El text de l´ordenança municipal «reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d´exercici de la seva activitat al terme municipal de Girona» inclou les condicions de sol·licitud de llicència i règim de comunicació de l´activitat i d´obres, el règim d´inspeccions i sancions i les normes d´ús.
Pel que fa a aquestes normes, s´estableixen la prohibició d´ocupar o utilitzar l´espai públic adjacent al local; la restricció d´accés al local a majors d´edat i a persones associades de l´entitat –a banda dels professionals que ofereixin activitats orientades a la reducció de riscos-; l´aforament màxim del local (150 persones); l´obligació de tenir accés directe des del carrer; les activitats que es poden desenvolupar (xerrades informatives, tallers o projeccions d´audiovisuals, entre altres sempre que no siguin lucratives ni exclusivament recreatives); el sistema de ventilació (un de natural i un de ventilació forçada tècnicament), o l´horari d´obertura (entre les vuit del matí i les deu de la nit de dilluns a dijous i entre les vuit del matí i les dotze de la nit de divendres a diumenges i festius), entre d´altres.
Assegurar la convivència
La regidora de Salut del consistori, Eva Palau, ha remarcat que l´objectiu prioritari de l´ordenança és «garantir que els locals dels clubs socials de cànnabis reuneixin les condicions necessàries tant pel que fa a seguretat, salubritat i higiene per als usuaris com per assegurar la convivència amb l´entorn, fent complir el Pla especial municipal que regula les distàncies mínimes entre aquests locals i els centres educatius i de salut».
La regidora ha subratllat també que amb la nova proposta s´augmentarà la col·laboració entre l´Ajuntament i els clubs en aspectes de prevenció, informació i formació relacionats amb el consum de cànnabis. De fet, el text de l´ordenança ja ha estat consensuat amb aquests clubs.
Els clubs socials de cànnabis són associacions sense ànim de lucre que s´autobasteixen i distribueixen cànnabis entre els seus propis socis consumidors terapèutics i/o lúdics, tots majors d´edat i en un àmbit privat i així es redueixen danys associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis. En els últims anys, s´han formulat diverses sol·licituds per a la instal·lació a la ciutat de clubs socials de fumadors de cànnabis.
 
Info; Vila Web