La Crida-CUP vol que la normativa dels clubs de cànnabis sigui més flexible

La Crida per Granollers-CUP ha presentat al·legacions a l’ordenança reguladora dels clubs socials de cànnabis, que consideren massa restrictiva, especialment pel que fa a la distància que s’estableix entre aquests locals i els equipaments públics i centres educatius i sanitaris. En el ple de novembre, en què s’aprovava inicialment la normativa, la CUP considerava que aquesta mesura envia els clubs a la perifèria de la ciutat.

En les al·legacions des del grup municipal de la Crida-CUP proposen passar de la distància establerta en l’ordenança de 300 metres de centres educatius i centres sanitaris o assistencials, equipaments esportius, punts o espais joves i, en general, de qualsevol sòl o edifici qualificat de Sistema d’Equipament i a menys de 150 metres de qualsevol sòl o edifici qualificat de Sistema d’Equipament o de locals destinats a activitats incloses en el catàleg d’espectacles públics i activitats recreatives, a una distància única de 50 metres, entenent que els clubs són locals privats tancats d’accés exclusiu per a sòcies i socis on només hi poden entrar els majors d’edat, que han de complir amb mesures de ventilació, eliminació d’olors i estanqueïtat.

La CUP també suggereix suprimir l’article que prohibeix la realització d’activitats que no tinguin relació amb les activitats pròpies d’un Club Social de Cànnabis, ja que és a través dels propis estatuts de l’entitat, aprovats per la Generalitat de Catalunya, on els clubs definiran les activitats que els són pròpies. També exposen que les mesures sobre adquisició de drets i d’accés a una associació resten descrits en els propis estatuts de l’associació i estan sotmesos a la Llei orgànica 1/2002, reguladora del dret d’associació, pel que sol·liciten que l’Ajuntament retiri els punts que en fan referència.

Pel que fa a l’horari d’obertura i tancament, i tenint en compte que les seus de les associacions hauran de comptar amb aïllament acústic que permeti complir amb els límits d’immissió sonora establerts a l’Ordenança de soroll de Granollers, la CUP considera que hauria de respondre a les necessitats de socialització de les persones associades sempre que compleixin la normativa mediambiental i permetin el descans del veïnat.

A més, la CUP creu que seria positiu incorporar en l’ordenança la possibilitat d’acords per tal de desenvolupar activitats de recerca i estudi a través de l’Hospital General de Granollers, així com mecanismes de prevenció d’addiccions. A més, consideren que es podria haver redactat partint d’un procés participatiu que tingués en compte les necessitats i demandes del veïnat i de les associacions cannàbiques.

Per últim en l’apartat criteris previs proposa a les institucions i al conjunt de la societat “una reflexió global i sense prejudicis sobre consum de drogues, conseqüències socials i salut, incloent en el debat drogues legals com l’alcohol i el tabac“.

D’altra banda, ERC-Acció Granollers presentarà dilluns les seves al·legacions a l’Ordenança de Regulació específica de l’Ús Recreatiu pel que fa als Clubs Socials de Cànnabis.

Info: Ara Granollers

Feu un comentari