Salou: Restriccions a l’obertura de clubs cannàbics

Tots els grups municipals de l’Ajuntament de Salou han acordat per unanimitat iniciar l’expedient de redacció i aprovació de la modificació del Pla d’Ordenació Urbana del municipi (POUM) a l’efecte d’incorporar la regulació completa relativa  els usos d’associacions cannábicas i els seus clubs socials. Mentre no estigui elaborada la proposta, s’acorda a més, suspendre en tot l’àmbit del terme municipal de Salou, l’atorgament de llicències d’ús, d’obres o activitats per a la implementació o l’establiment de clubs i associacions de cànnabis

La proposta de modificació del pla general fixa un règim de distàncies entre aquest tipus d’espais per evitar possibles molèsties als veïns. També marca un seguit de condicions de seguretat, salubritat e higiene per a l’exercici d’aquesta activitat. Així, queda definit que l’ús de club social o associació de cànnabis es podrà implantar en indrets allunyats de la zona de concentració urbana i com a mínim a 500 metres dels centres educatius, centres sanitaris, centres assistencials, equipaments esportius, espais públics amb jocs infantils i les seus municipals.

Així mateix, també es prohibeix l’obertura d’una activitat d’aquest tipus a 500 metres de qualsevol dels llocs en què es prohibeix fumar, com tampoc es permetrà en una zona on s’admetin activitats musicals, ni a prop d’activitats recreatives. Entre els diferents clubs també s’haurà de guardar una distància mínima de 800 metres i no podran tenir un aforament superior a les 250 persones. A més, els establiments tampoc podran fer cap tipus de publicitat de l’activitat o de rètols, ni en format paper ni electrònic.

Info: VilaWeb

Feu un comentari