Olot prepara una normativa per a locals de consum de cànnabis

L´Ajuntament d´Olot prepara una normativa per establir les condicions necessàries per obrir clubs de cànnabis. Es tracta de locals regits per entitats, on els associats hi poden fumar cànnabis en petites quantitats. Els establiments estan regulats per la Policia. De moment, l´Ajuntament ha donat llicència, per a un establiment d´aquest tipus, però -segons va explicar ahir Josep Gelis (regidor de Seguretat per CiU)- no se sap si els posseïdors dels permís el faran efectiu.

De moment i en el termini d´un any la tramitació de llicències relacionades amb el consum de cànnabis està aturada. La suspensió va ser aprovada a la Junta de Govern del 20 d´agost.

Segons ha explicat Josep Gelis, la suspensió està destinada a fer temps per regular l’ús d’edificis i de locals destinats al consum legal del cànnabis.

Durant el temps de suspensió, els tècnics municipals redactaran el reglament. «Qui el compleixi podrà obrir un local pel consum reglat de cànnabis», va afirmar Gelis.

En tot cas –segons ell– la normativa establirà les condicions per obrir un lloc legal per a fumar cànnabis. Les normes establiran la distància que hi ha d’haver entre les escoles i els instituts i els establiments de consum de cànnabis. També marcarà la separació entre els locals. Els establiments han de complir unes condicions de seguretat, salubritat i higiene. Per exemple, han de tenir un bon sistema d’extracció de fums que funcioni dins d´un horari concret.

Olot no serà el primer Ajuntament en tenir normes per a l´establiment de clubs de cànnabis. L´Ajuntament de Girona ja va aprovar una normativa a la primavera del 2014.

Info: Diari de Girona

Feu un comentari