Els 5 Pilars del Cànnabis. Guanyem totes!

La Plataforma Regulación Responsable ha celebrat aquest dissabte, 24 d’octubre, a Madrid la seva Assemblea General per finalitzar el procés de participació que ha permès a totes les organitzacions que conformen la Plataforma definir el document dels 5 pilars, la base ideològica de l’organització, i establir les principals línies de la campanya prevista per a aquestes eleccions generals.

El fracàs estrepitós del model actual obliga a buscar alternatives més sensates i pragmàtiques en l’àmbit de la salut pública. En l’actualitat, la discussió sobre les polítiques de drogues es troba en un dels punts més interessants de la història recent. Uruguai ha legalitzat el cànnabis, quatre Estats dels EUA també ho han fet, el cànnabis medicinal s’obre camí en diferents estats europeus, diversos països llatinoamericans discuteixen alternatives a la criminalització i a la «guerra contra les drogues».

El denominador comú de totes aquestes discussions és evitar al màxim els danys de les drogues mitjançant polítiques més afins als Drets Humans. Després de dècades de perseverar el paradigma jurídic punitiu i el paradigma mèdic abstencionista, les evidències demolidores mostren que la presència de les drogues en les societats actuals és inevitable. Per tant, cada territori des de la seva realitat jurídica i sociocultural ha de proposar noves polítiques per superar el marc, donar resposta a una realitat social i fer una clara aposta per l’empoderament de la societat. En aquest sentit, la plataforma Regulación Responsable, desenvolupa el debat per consensuar amb les organitzacions integrants la proposta de Regulació integral de Cànnabis en l’estat espanyol.

El text es divideix en cinc parts clarament diferenciades. Cadascuna d’elles correspon al que hem anomenat pilars per a una regulació integral del cànnabis en l’estat espanyol. És a dir, la nova estructura jurídica i soci-educativa resultant del procés de regulació descansarà sobre cinc pilars, considerats elements clau del marc en el qual s’enquadra una regulació integral del cànnabis. Els pilars de la regulació integral són: auto cultiu, cultiu col·lectiu i clubs socials de cànnabis, comerç amb llicència, educació per a un consum responsable i accés al cànnabis terapèutic.

La regulació integral del cànnabis permetria quatre formes de proveir-se de cànnabis, i la restant correspon a l’educació per a un consum responsable. Aquesta proposta és transversal a tots els pilars, i seguint la metàfora arquitectònica, es podria considerar la paret mestra de l’estructura perquè d’ella depèn que el cànnabis pugui assentar-se socioculturalment en el nostre context, sense que reporti excessius problemes. El pilar d’accés terapèutic està restringit a persones diagnosticades amb alguna dolència susceptible de ser tractada amb cànnabis. I els altres tres pilars permeten proveir-se de forma legal sense incórrer al mercat informal. En última instància, la persona decidirà com és la via que prefereix per obtenir el cànnabis. Apostem per l’apoderament de totes les persones i el respecte a la seva llibertat de decisió.

En l’actualitat, l’auto cultiu i els clubs socials de cànnabis representen les formes més senzilles per proveir-se sense incórrer al mercat il·lícit. Model que necessita una solució política urgent per no dependre de l’arbitrarietat d’interpretació judicial. Amb aquesta proposta, aquestes dues fórmules es legislarien en la nova regulació integral del cànnabis, en la qual quedaria clar quines pràctiques serien legals i quines il·legals, els límits i els controls. Per tant, es buidaria la inseguretat jurídica en la qual viuen les persones que auto-conreen i les que formen part dels clubs socials de cànnabis. Però és necessari tenir en compte que una part important de les quals consumeixen seguirien fent-ho al mercat il·lícit sinó fora en contemplar la regulació que oferirà la possibilitat de comprar cànnabis a les persones que volen continuar proveint-se mitjançant aquesta via. Com recull el text, la venda estarà fiscalitzada per l’Estat i s’evitarà les pràctiques monopolísticas. Aquesta situació permetrà dinamitzar l’economia local, amb especial atenció a la població rural, i en última instància es reduirà el narcotràfic restant-li mercat.

Més de 200 esmenes han format part del procés participatiu que l’organització ha dinamitzat durant més de quatre mesos per acabar culminant en el consens del document que des d’avui és la base ideològica que la Plataforma defensarà amb l’estratègia d’incidència social i política.

La Plataforma Regulación Responsable es marca un objectiu clar per a la propera legislatura i és situar el cànnabis en l’agenda política perquè els drets de les usuàries i usuaris estiguin, per fi, reconeguts. Donar llum a la situació que viuen avui milers de persones usuàries i promoure, entre totes i tots, el canvi legislatiu necessari perquè aquests pilars puguin generar un canvi de paradigma en la direcció política en l’àmbit de drogues i de la salut en general fonamentat en els Drets Humans, la convivència i la coherència.

Un futur regulat per a una societat responsable.

Accedeix al document “Els 5 pilars d’una Regulació Integral del cànnabis

Feu un comentari