Avui Plantem!

La ILP de la Rosa Verda comença a cultivar els drets de les persones usuàries de cànnabis al Parlament de Catalunya amb un ampli suport polític.

Avui, 9 de juny, ha culminat al Parlament de Catalunya la inscripció de les més de 300 persones fedatàries, que des d’aquesta setmana, seran les responsables d’aconseguir les firmes necessàries perquè la Iniciativa Legislativa Popular per la regulació de les associacions de persones consumidores de cànnabis pugui ser tramitada com a llei al Parlament de Catalunya. Aquest matí, la plataforma de la Rosa Verda ha presentat la iniciativa en roda de premsa al mateix Parlament amb el suport de diferents formacions polítiques que l’estan recolzant.

La comissió promotora d’aquesta ILP aplega a les dues Federacions d’associacions cannàbiques de Catalunya, CatFAC i FEDCAC, l’Observatorio Civil de Políticas de Drogas i una cinquantena de professionals d’àmbits molt diversos (juristes, escriptors, periodistes, empresaris, creatius…). La Rosa Verda s’ha manifestat satisfeta donant un tret de sortida a una ILP que no només està recolzada pel sector cannàbic sinó que tan organitzacions juvenils, entitats del tercer sector, partits polítics, fundacions científiques, organitzacions de prevenció de riscos, etc hi estan donant suport.

La Rosa Verda busca en aquesta campanya no només aconseguir implicar les persones consumidores sinó utilitzar l’eina per sensibilitzar la població en general del canvi imprescindible de paradigma en la salut pública i les polítiques de drogues per tal d’abandonar el prohibicionisme i apostar per l’educació, l’empoderament de les persones a prendre les seves decisions i els programes de reducció de riscos.

Oriol Casals, portaveu de la Rosa Verda, aprofitant que després de la roda de premsa tenia un judici relacionat amb el cànnabis, ha denunciat la hipocresia d’un sistema que en comptes de focalitzar els esforços en lluitar contra el mercat negre i regular una realitat social, ens està hipotecant a tots amb despeses policials i judicials que van justament en la direcció contraria.

També participava en la roda de premsa Gemma Lago, representant de les dues federacions d’associacions cannàbiques de Catalunya que ha remarcat que Catalunya té l’oportunitat de ser capdavantera en un model social d’autoabastiment que respon a l’evidència del fracàs de les polítiques prohibicionistes i on estem veient que tan Uruguay, Colorado com altres indrets del món també estan apostant per la búsqueda de noves fòrmules. Ha explicat també, que com a societat civil, tenim una oportunitat en l’UNGASS 2016 que es celebrarà a Nova York on l’arquitectura internacional pot començar a trontollar. Lago ha volgut deixat clar que el camí de les dues federacions porta ja un llarg recorregut, que van treballar intensament també amb aquest Parlament per aprovar una resolució que, tot i què només donava recomanacions als municipis, reconeixia la nostra realitat i la inseguretat jurídica que vivim en el nostre dia a dia.

La ILP que avui presentem és un pas més en aquesta lluita que pretén donar cobertura i instaurar una llei catalana que no permeti l’arbitrarietat municipal a la que ara estem sotmesos i que, de fet, el Pla Urbanístic que pretenia promoure l’exalcalde Trias en seria una prova.

Catalunya, aconseguint aquesta llei, pot tornar a ser un model de referència en la regulació del cànnabis, la prevenció de riscos i la salut en general. Avui, totes les persones que donem suport a aquesta iniciativa ho fem buscant unes noves polítiques públiques de salut que s’ajustin a la realitat, que respectin la llibertat de totes les persones, que acabin amb el mercat negre i vetllin per la convivència en general.

La ILP avui comença a caminar, tenim 120 dies per aconseguir les 50.000 firmes necessàries. S’ha repartit entre totes les persones fedatàries les samarretes oficials de La Rosa Verda, i un miler de llavors de cànem que sota el lema “em sembra bé!”, simbolitzen el potencial de creixement i la vocació natural i normalitzadora d’aquesta iniciativa legislativa popular.

——————

Hoy nos Plantamos!

La ILP de la Rosa Verda empieza a cultivar los derechos de las personas usuarias de cannabis en el Parlamento de Cataluña con un amplio apoyo político.

Hoy, 9 de junio, ha culminado en el Parlamento de Cataluña la inscripción de las más de 300 personas fedatarias, que desde esta semana, serán las responsables de conseguir las firmas necesarias para que la Iniciativa Legislativa Popular por la regulación de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis pueda ser tramitada como ley al Parlamento de Cataluña. Esta mañana, la plataforma de la Rosa Verda ha presentado la iniciativa en rueda de prensa en el mismo Parlamento con el apoyo de diferentes formaciones políticas que lo están apoyando.

La comisión promotora de esta ILP reúne a las dos Federaciones de asociaciones Cannàbicas de Cataluña, CatFAC y FEDCAC, el Observatorio Civil de Políticas de Drogas y una cincuentena de profesionales de ámbitos muy diversos (juristas, escritores, periodistas, empresarios, creativos…). La Rosa Verda se ha manifestado satisfecha dando un pistoletazo de salida a una ILP que no sólo está apoyada por el sector cannábico sino que también organizaciones juveniles, entidades del tercer sector, partidos políticos, fundaciones científicas, organizaciones de prevención de riesgos, etc están apoyando.

La Rosa Verde busca en esta campaña no sólo conseguir implicar las persones consumidoras sino utilizar la herramienta para sensibilizar la población en general del cambio imprescindible de paradigma en la salud pública y las políticas de drogas para abandonar el prohibicionismo y apostar por la educación, la empoderamiento de las personas a tomar sus decisiones y los programas de reducción de riesgos.

Oriol Casals, portavoz de la Rosa Verda, ha informado que después de la rueda de prensa tenía un juicio relacionado con el cannabis, ha denunciado la hipocresía de un sistema que en vez de focalizar los esfuerzos en la luchar contra el mercado negro y regular una realidad social, nos está hipotecando a todos con gastos policiales y judiciales que van justamente en la dirección contraria.

También participaba en la rueda de prensa Gemma Lago, representando de las dos federaciones de asociaciones Cannàbicas de Cataluña que ha remarcado que Cataluña tiene la oportunidad de ser líder en un modelo social de autoabastecimiento que responde a la evidencia del fracaso de las políticas prohibicionistas y dónde estamos viendo que tanto Uruguay, Colorado como otros lugares del mundo también están apostando por la búsqueda de nuevas fórmulas. Ha explicado también, que como sociedad civil, tenemos una oportunidad en la UNGASS 2016 que se celebrará en Nueva York es donde la arquitectura internacional puede empezar a tambalear. Lago ha querido dejado claro que el camino de las dos federaciones trae ya un largo recorrido, que trabajaron intensamente también con este Parlamento para aprobar una resolución que, todo y que sólo daba recomendaciones a los municipios, reconocía nuestra realidad y la inseguridad jurídica que vivimos en nuestro día a día.

La ILP que hoy presentamos es un paso más en esta lucha que pretende dar cobertura e instaurar una ley catalana que no permita la arbitrariedad municipal a la que ahora estamos sometidos y que, de hecho, el Plan Urbanístico que pretendía promover el exalcalde Trias sería una prueba.

Cataluña, consiguiendo esta ley, puede volver a ser un modelo de referencia en la regulación del cannabis, la prevención de riesgos y la salud en general. Hoy, todas las personas que apoyamos a esta iniciativa lo hacemos buscando unas nuevas políticas públicas de salud que se ajusten a la realidad, que respeten la libertad de todas las personas, que acaben con el mercado negro y velen por la convivencia en general.

La ILP hoy empieza a andar, tenemos 120 días para conseguir las 50.000 firmas necesarias. Se ha repartido entre todas las personas fedatarias las camisetas oficiales de La Rosa Verde, y un millar de entonces de cáñamo que bajo el lema “me siembra bien!”, simbolizan el potencial de crecimiento y la vocación natural y normalizadora de esta iniciativa legislativa popular.

Feu un comentari