Les associacions cannàbiques adverteixen a Trias que les persones usuàries de cànnabis no són una carta en el joc electoral

Les dues federacions d’associacions cannàbiques de Catalunya lamenten profundament l’anunci que ha fet l’Alcalde on preveu una normativa amb l’únic objectiu de tancar associacions cannàbiques, sense tenir en compte els drets de les persones usuàries, la inseguretat jurídica que pateixen i l’augment del mercat negre que això suposaria.

La Fedcac i la CatFAC volem denunciar que tancar les portes a les associacions és el mateix que empènyer a usuaris i usuàries al mercat negre i il·legal, a deixar en mans de les organitzacions criminals aquestes persones en comptes de vetllar pels drets de tota la ciutadania. Les dues federacions cannàbiques apostem pel dret a la salut, pel dret a la llibertat individual, per la seguretat i la bona convivència a Barcelona. Aquesta és la nostra ciutat.

Les associacions de persones usuàries de cànnabis, en el marc de la campanya “Som el que Cultivem”, van demanar reunió amb l’Alcalde, el passat 18 de febrer, per explicar-li la situació de les més de 300.000 persones ciutadanes de Barcelona que formen part d’aquestes associacions, així com totes les propostes d’autoregulació que ja veníem treballant entre les dues federacions.

L’Alcalde, que ni tan sols ha respòs aquesta petició, es treu avui una proposta de la màniga que no té en compte tot el procés treballat pel propi Consell de Drogodependències del mateix Ajuntament on entitats d’experts, del tercer sector i representants de les mateixes associacions han discutit i elaborat uns criteris consensuats que puguin regular les associacions vetllant per la convivència de la ciutat i les bones pràctiques que cal seguir en aquestes entitats.

Avui, les associacions de persones usuàries de cànnabis ens sentim atacades i volem recordar a l’Alcalde Trias que ser el titular responsable d’un consistori és quelcom més responsable que llençar propostes amb un únic objectiu electoral a les portes de les eleccions municipals. Justament Trias, ara fa pràcticament un any, va decidir fer una moratòria de les llicències d’activitats a clubs i associacions instant a un procés participatiu amb tot el sector, per trobar un encaix satisfactori per a totes i tots en la nostra Ciutat. Ara, a punt d’arribar al termini que ell mateix es va marcar, no té en compte tota la feina que s’ha estat fent per arribar a un consens i només li preocupa el titular electoral que deixa a la mercè del mercat negre, les màfies i l’accés il·legal a la substancia a les persones usuàries de la planta de cànnabis.

Sr. Trias, les associacions de persones usuàries són espais privats que només permeten l’accés a majors d’edat, previs consumidors de cànnabis en cercles tancats. Són espais socials de reducció de riscos que garanteixen un accés a la substancia de forma controlada, segura i de qualitat on col·lectius de persones, que cultiven el que consumeixen, controlen tot el procés i tanquen la porta al mercat negre i a la delinqüència.

Avui, el Sr. Trias es centra en els 150 metres de distancia que segons ell una associació cannàbica hauria de tenir amb tot tipus d’espais i equipaments públics i privats. Sr. Trias, perquè no fa l’exercici de dibuixar en un mapa el que proposa i potser així se n’adonarà que segons vostè les 300.000 persones usuàries de cànnabis no tenen espai ni cabuda en el seu model de ciutat? Aquesta proposta no afavoreix les petites agrupacions de consumidores de barri sinó que només beneficia als grans monopolis que puguin accedir als punts estrella que haurà establert l’Alcalde.

Les associacions de persones consumidores som les primeres que no volem ni fer apologia ni fomentar el consum, som les primeres interessades en no permetre l’accés a les persones turistes, som les primeres interessades en disposar d’uns criteris en les nostres seus socials, que tot i ser d’àmbit privat, ens regulin vetllant pel descans dels veïns, som les primeres que lluitem per què la substancia no arribi a terceres mans i per disminuir el consum en la via pública. En tot això, les persones usuàries de cànnabis som aliades de l’administració i així ho hem demostrat treballant colze a colze per arribar al millor encaix per a tothom.

 Sr. Trias, no tanqui els ulls a la nostra realitat. Som persones, som ciutadanes. Vostè és el representant de totes i tots. Escoltar a les persones usuàries és la seva responsabilitat i treballar de la mà de la ciutadania per fer polítiques públiques que responguin a tots els interessos també.

 

Nosaltres hem fet els deures, i vostè? 

Més informació:

—————————————————————-
Comunicado
Las asociaciones cannábicas advierten a Trias que las personas usuarias de cannabis no son una carta en el juego electoral.
Las dos federaciones de asociaciones cannábicas de Cataluña lamentan profundamente el anuncio que ha hecho el Alcalde donde prevé una normativa con el único objetivo de cerrar asociaciones cannábicas, sin tener en cuenta los derechos de las personas usuarias, la inseguridad jurídica que sufren y el aumento del mercado negro que ello supondría.
Desde la Fedcac y la CatFAC queremos denunciar que cerrar las puertas a las asociaciones es lo mismo que empujar a usuarios y usuarias al mercado negro e ilegal, a dejar en manos de las organizaciones criminales estas personas en vez de velar por los derechos de toda la ciudadanía. Las dos federaciones cannábicas apostamos por el derecho a la salud, por el derecho a la libertad individual, por la seguridad y la buena convivencia en Barcelona. Esta es nuestra ciudad.
Las asociaciones de usuarios de cannabis, en el marco de la campaña “Somos lo que Cultivamos”, solicitamos una reunión con el Alcalde, el pasado 18 de febrero, para explicarle la situación de las más de 300.000 personas ciudadanas de Barcelona que forman parte de estas asociaciones, así como todas las propuestas de autorregulación que ya veníamos trabajando entre las dos federaciones.
El Alcalde, que ni siquiera ha respondido a esta petición, se saca hoy una propuesta de la manga que no tiene en cuenta todo el proceso trabajado por el propio Consejo de Drogodependencias del mismo Ayuntamiento donde entidades de expertos, del tercer sector y representantes de las mismas asociaciones han discutido y elaborado unos criterios consensuados que puedan regular las asociaciones velando por la convivencia de la ciudad y las buenas prácticas a seguir en estas entidades.
Hoy, las asociaciones de usuarios de cannabis nos sentimos atacadas y queremos recordar al Alcalde Trias que ser el titular responsable de un consistorio es algo más responsable que tirar propuestas con un único objetivo electoral a las puertas de las elecciones municipales. Justamente Trias, hace prácticamente un año, decidió hacer una moratoria de las licencias de actividades en clubes y asociaciones instando a un proceso participativo con todo el sector, para encontrar un encaje satisfactorio para todas y todos en nuestra Ciudad. Ahora, a punto de llegar al plazo que él mismo se marcó, no tiene en cuenta todo el trabajo que se ha estado haciendo para llegar a un consenso y sólo le preocupa el titular electoral que deja a merced del mercado negro, las mafias y el acceso ilegal a la sustancia a las personas usuarias de la planta de cannabis.

Feu un comentari