"Que ruli….Manual per a mans properes al cànnabis"

Material d’informació general sobre el cànnabis per a joves que en consumeixen o que tenen una relació amb entorns on es consumeixi.

Utilitza un llenguatge proper al jovent per augmentar-ne la percepció de credibilitat, els dóna consells per reduir els riscos associats al consum de cànnabis i eines perquè no acabin tenint problemes amb aquest consum i els convida a la reflexió́ i a l’assumpció́ de responsabilitats.

En els darrers anys el consum de cànnabis ha augmentat significativament en la població juvenil, i, en paral•lel, la preocupació social per l’increment de consumidors habituals, per la disminució en l’edat d’inici i per l’absència de percepció de risc. Tot plegat ben aviat es va traduir en la necessitat de crear eines educatives i activitats de suport específiques de prevenció per al cànnabis en tots els contextos on aquesta es pot desenvolupar.

Aquest és el punt de partida de l’elaboració de Que Ruli, material per a mans properes al cànnabis. A mitjan 2002, l’Ester Barlett i el Carles Sedó van presentar a l’Òrgan Tècnic de Drogodependències un projecte per realitzar conjuntament un material preventiu sobre cànnabis per a joves. La proposta plantejava un material de reducció de riscos on apareguessin les postures de consum prudent i de manteniment i defensa de l’abstinència, que fos realista i proper a la població diana, que tractés situacions quotidianes en un llenguatge planer, i que es pogués adreçar a diferents espais amb presència de joves.

La intenció és utilitzar el concepte de paradigma per poder explicar les diverses posicions polítiques, científiques i personals que han treballat i que estan treballant en l’àmbit de les drogues.

+Info: Hemeroteca Drogues

Feu un comentari