Comunicat de la CatFAC en relació a la roda de premsa de l'Ajuntament de Barcelona


logo catfcaRegulació a Barcelona: l’estem esperant!

Des de la CatFAC, una vegada més, estenem la mà per col·laborar amb l’Ajuntament de Barcelona i amb la resta d’administracions per tal d’acabar amb la situació d’inseguretat jurídica que vivim i establir una regulació que defineixi la normativa necessaria per la convivència en la ciutat.

Des de la CatFAC volem felicitar l’Ajuntament de Barcelona per implicar-se públicament en la generació d’una resposta al fenomen dels Clubs Socials de Cànnabis. Responsables de l’ajuntament han anunciat l’inici d’un procés de regulació que comença avui mateix amb el fré a l’obertura de locals i llicències d’activitats per a Clubs Socials de Cànnabis perquè necessita un marge de temps per a definir una normativa que s’ajusti a les necessitats de tots els actors implicats i, per tan, beneficiosa pel conjunt de la Ciutat i pels seus habitants.

La CatFAC, com sempre hem fet, tan a l’ajuntament de Barcelona com a la Generalitat o amb d’altres nivells d’administració estem oberts a col·laborar en el que faci falta per tal de trobar una ordenació que estableixi els límits però també que ens permeti treballar en el nostre dia a dia amb total seguretat.

Avui, estem vivint titulars de premsa en relació a les associacions cannàbiques alarmants que fan referència a la promoció del consum, a la imatge narcoturística de la ciutat, compra-venda lucrativa a tots nivells… l’Ajuntament i la població han de saber que aquestes no són totes les associacions cannàbiques existents i què, de fet, des del nostre punt de vista, el model que proposem suposa un salt endavant no només en els drets individuals de les persones sinó també en la salut pública i la lluita contra el mercat negre.

La CatFAC fa més d’un any publicava el seu Codi de Bones Pràctiques i la proposta de model de regulació on es contemplen associacions de persones consumidores que s’autoabasteixen col·lectivament, amb anàlisis de la substancia i programes de reducció de riscos i acompanyament al consum. Una tasca social que permet tenir una incidència real sobre els consums, oferint control i acompanyament quan es necessari. Promocionant l’accès al cànnabis com a pal·liatiu i afavorint estudis per tal d’aprofundir en els coneixements reals sobre la substancia.

Nosaltres defensem els nostres drets però defensem també existir en harmonia amb la Ciutat. És per aquest motiu que estem totalment d’acord en acollir-nos a una normativa que permeti reconèixer la nostra existència fent possible la convivència amb la resta de veïns i veïnes.

Felicitar una vegada més el camí que avui inicia l’Ajuntament de Barcelona, esperant que compti amb tots els actors implicats per a poder definir entre totes i tots la Barcelona que volem. 

Més informació catfac@catfac.org