tv8: El negoci de la maria

El programa Equip de reporters entra a un dels clubs cannàbics de Barcelona. Aquestes associacions de consum de marihuana estan obrint molt fàcilment en servir-se d’un mecanisme que els situa en l’alegalitat. El negoci de la maria aborda el debat sobre la regulació que prepara la Generalitat per imposar un codi de bones pràctiques a les associacions cannàbiques, amb metges experts en drogodependències, usuaris cannàbics i representants veïnals.